ราชกิจจาฯ เผยคำสั่ง กกต.ให้เลือกตั้ง "นายก-ส.อบต." ใหม่ 11 แห่ง 9 จังหวัด

ราชกิจจาฯ เผยคำสั่ง กกต.ให้เลือกตั้ง "นายก-ส.อบต." ใหม่ 11 แห่ง 9 จังหวัด

ราชกิจจาฯ เผยคำสั่ง กกต.ให้เลือกตั้ง "นายก-ส.อบต." ใหม่ 11 แห่ง 9 จังหวัด

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ เผยคำสั่ง กกต.ให้เลือกตั้ง "นายก-ส.อบต." ใหม่ 11 แห่ง 9 จังหวัด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยคำสั่ง กกต.ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตําบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (นายก อบต.) ใหม่ รวม 11 แห่ง ใน 9 จังหวัด

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (นายก อบต.) ใหม่ รวม 11 แห่ง ใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย 1.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ใหม่ 2.การเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตําบลนาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร ใหม่ 3.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทับสวาย เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ใหม่

4.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.เด่นชัย จ.แพร่ ใหม่ 5.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งน้าว เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.สอง จ.แพร่ ใหม่ 6.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ใหม่ 7.การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา ใหม่ 8.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ใหม่

9.การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ใหม่ 10.การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ใหม่ และ 11.การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก ใหม่

ทั้งนี้ ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องให้ขยายระยะเวลา ย่นระยะเวลา และงดเว้นการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นี้ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

รอง ผบ.ตร.ข้ามทางม้าลายจุด "หมอกระต่าย" รับเป็นจุดอันตราย

"ไม่ตรงปก-ถูกโกง" ซื้อ-ขายออนไลน์ ฟ้องได้ที่ศาลแพ่งเริ่ม 27 ม.ค.นี้

คปภ.ชี้ "อาคเนย์ประกันภัย" ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการ

กลับขึ้นด้านบน