เปิดแล้ว! ศูนย์ฉีดวัคซีน "เซ็นทรัลปิ่นเกล้า" จองผ่าน QueQ

เปิดแล้ว! ศูนย์ฉีดวัคซีน "เซ็นทรัลปิ่นเกล้า" จองผ่าน QueQ

เปิดแล้ว! ศูนย์ฉีดวัคซีน "เซ็นทรัลปิ่นเกล้า" จองผ่าน QueQ

รูปข่าว : เปิดแล้ว! ศูนย์ฉีดวัคซีน "เซ็นทรัลปิ่นเกล้า" จองผ่าน QueQ

เปิดวันแรก ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 กทม. ที่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า จองฉีดเข็มที่ 1-4 ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ วันละ 500 คน พร้อมเช็ก 101 จุดฉีดวัคซีนทั่วกรุงเทพฯ

วันนี้ (27 ม.ค.2565) เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 นอกสถานพยาบาล กรุงเทพมหานคร ที่ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3 และ 4 รวมถึงเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อและหายแล้วอย่างน้อย 3 เดือน แก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ได้ โดยเปิดให้บริdารทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. รองรับประชาชนวันละ 500 คน

 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้เปิดจุดฉีดวัคซีนทั่วกรุงเทพฯ รวม 101 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 2. โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง และ 20 โรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือ รวม 31 แห่ง 3. ศูนย์บริการสาธารณสุข ของ กทม. ทั้ง 69 แห่ง

 

ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 นอกสถานพยาบาล กรุงเทพมหานคร อีก 8 แห่ง ได้แก่ 1. Thai PBS โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง 2. Central World โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 3. ธัญญาพาร์ค โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 4. เซ็นทรัล พระราม 3 โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักอนามัย 5. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และสำนักอนามัย 6. เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.65 โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนวมินทร์9 7. โรบินสัน ลาดกระบัง โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานวันเปิดให้บริการ และ 8. EnCo Terminal ซึ่งอยู่ระหว่างประสานโรงพยาบาลและวันเปิดให้บริการ

 

สำหรับประชาชนผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ และขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ไปตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้

 

 

กลับขึ้นด้านบน