กกต.เตรียมพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทมเขต 9

กกต.เตรียมพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทมเขต 9

กกต.เตรียมพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทมเขต 9

รูปข่าว : กกต.เตรียมพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทมเขต 9

ผอ. กกต.กทม. ย้ำความพร้อม เตรียมการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทมเขต 9 โดยยึดการปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่ได้มองว่าเป็นเพียงการอุ่นเครื่องหรือชิมลาง พร้อมเตือนประชาชนระมัดระวังการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง

วันนี้ (28 ม.ค.2565) นายสำราญ ตันพานิช ผอ.กกต.กทม. ระบุถึง การเตรียมความพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม. เขต 9 หลักสี่-จตุจักร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค.นี้ ว่า กระบวนการบริหารจัดการพร้อมเกือบ 100% แล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการส่งรับมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่

ทั้งนี้ เขตเลือกตั้งที่ 9 กทม. มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 167,000 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 280 หน่วยเพิ่มจากครั้งที่แล้ว 47 หน่วย ตามมาตรการลดจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ covid 19

สำหรับหน่วยทหารในพื้นที่เขตหลักสี่-จตุจักร มีจำนวน 6-7 แห่ง กระจายในแขวงทุ่งสองห้อง เสนานิคม และ จันทร์เกษม ซึ่งมีจำนวนไม่มากนักประมาณ 2,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 9 โดยมองว่าการที่ผู้สมัครจากหลายพรรคให้ความสำคัญกับการหาเสียงในหน่วยทหาร แม้จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะไม่มากนัก ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับทุกสาขาอาชีพ

สำหรับข้อมูลการทุจริตเลือกตั้งในพื้นที่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน มีเพียงคำกล่าวที่พูดกันไปมา แต่ขอยืนยันว่า กกต.เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ โดยได้รับความร่วมมือจากตำรวจ และ กทม. พร้อมกันนี้ได้เพิ่มความเข้มข้น ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 เช่น กำหนดจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละหน่วยให้น้อยลงจากเดิม 1,000 คนต่อหน่วยเหลือ 600-700 คน / เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่าง และจัดเตรียมช่องทางพิเศษสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง

ทั้งนี้ไม่มีข้อกังวลใด ๆ แม้ว่า การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 ถูกจับตามองว่าเป็นการเลือกตั้งเชิงสัญลักษณ์และอุ่นเครื่องก่อนสนามเลือกตั้งใหญ่ เพราะ กกต.ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแบบมืออาชีพโดยไม่ได้มองว่า เป็นการอุ่นเครื่องหรือชิมลางก่อนการเลือกตั้งใหญ่ เพราะการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้เสมอ

ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง กทม.ยังย้ำว่า ขอใหัผู้ที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 9 กทม.ระมัดระวังการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ห้ามถ่ายภาพบัตรลงคะแนน ห้ามนำบัตรออกจากหน่วยเลือกตั้งและห้ามฉีก ทำลายบัตร ซึ่งถือว่ามีโทษตามกฎหมาย

รวมทั้งห้ามจำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด สุรา ในเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่ 18.00 น ของวันเสาร์ที่ 29 ม.ค. ถึง 18.00 น ของวันที่ 30 ม.ค.

กลับขึ้นด้านบน