“ประทานบัตร-อาชญาบัตร” คืออะไร

“ประทานบัตร-อาชญาบัตร” คืออะไร

“ประทานบัตร-อาชญาบัตร” คืออะไร

รูปข่าว : “ประทานบัตร-อาชญาบัตร” คืออะไร

หลายคนอ่านข่าวกรณีเหมืองแร่ทองคำ แล้วสงสัยในบางประโยค เช่น “ประทานบัตร” และ “อาชญาบัตร” ว่าคืออะไร แล้วเกี่ยวข้องอะไรในข่าวนี้

ส่อถอนฟ้อง 'บิ๊กตู่' แต่เหมืองอัครายังไม่จบ

ไทยพีบีเอสออนไลน์ไปค้นจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ระบุคำว่า “ประทานบัตร “ หมายถึง หนังสือสำคัญที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เพื่อให้มีสิทธิทำเหมืองแร่ ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น

เช่น ในข่าวเหมืองทอง ระบุว่า บริษัทฯ จะได้ประทานบัตรหรือพื้นที่ดำเนินการขุดเจาะเพิ่ม 4 แปลง เวลา 10 ปี และต่ออายุโรงถลุงแร่ อีก 5 ปี

ส่วนคำว่า “อาชญาบัตร” กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้ความหมายไว้ว่า

คือ ใบอนุญาตให้ทำการสำรวจแร่ มี 3 ชนิด

1.อาชญาบัตรสำรวจแร่ สามารถทำการสำรวจได้เฉพาะวิธีการตรวจดูลักษณะทางธรณีเคมีหรือธรณีฟิสิกส์ ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี
2.อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ สามารถทำการสำรวจได้ทั้งวิธีการตรวจดูลักษณะทางธรณีเคมีหรือธรณีฟิสิกส์ วิธีการขุดหลุมสำรวจ วิธีการขุดร่องสำรวจ และวิธีการเจาะสำรวจ ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี
3.อาชญาบัตรพิเศษ สามารถทำการสำรวจได้ทุกวิธีเช่นเดียวกันกับอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ รวมถึงวิธีการอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากทางการ ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี

ในข่าวระบุว่า บริษัทฯ จะได้อาชญาบัตรหรือสิทธิในการสำรวจพื้นที่เกือบ 4 แสนไร่ เป็นต้น

ถ้าสรุปโดยรวมก็คือ ออก “ใบอาชญาบัตร” ให้สำรวจก่อน ถ้าพบว่ามีแร่ขึ้นมา ก็ค่อยมาขอ “ประทานบัตร” เพื่อขุดขึ้นมาขาย เป็นต้น

กลับขึ้นด้านบน