ศาลปล่อยตัวชั่วคราว "ไผ่ ดาวดิน" พร้อมกำหนด 5 เงื่อนไข

ศาลปล่อยตัวชั่วคราว "ไผ่ ดาวดิน" พร้อมกำหนด 5 เงื่อนไข

ศาลปล่อยตัวชั่วคราว "ไผ่ ดาวดิน" พร้อมกำหนด 5 เงื่อนไข

รูปข่าว : ศาลปล่อยตัวชั่วคราว "ไผ่ ดาวดิน" พร้อมกำหนด 5 เงื่อนไข

ศาลปล่อยตัวชั่วคราว "ไผ่ ดาวดิน" คดีชุมนุม 18 พ.ย.63 และ คดีชุมนุมหน้า สภ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ พร้อมกำหนด 5 เงื่อนไข ห้ามจำเลยกระทำการใด ๆ ในลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหาอีก

วานนี้ (10 ก.พ.2565) ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน แจ้งว่า ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน" ในคดีชุมนุม 18พฤศจิกา63 หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพิเคราะห์ว่า จากคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและพฤติการณ์ของจำเลยคนอื่นๆ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนหน้าแล้ว เชื่อว่าจำเลยจะไม่หลบหนี จึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณา โดยให้วางหลักทรัพย์ 100,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

1. ห้ามจําเลยทํากิจกรรมหรือกระทําการใดๆ ที่จะกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งห้ามกระทําการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล

2. ห้ามจําเลยเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

3.ห้ามจําเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จนกว่าศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

4. ห้ามจําเลยออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียน ไปสอบ หรือเหตุอื่น โดยได้รับอนุญาตจากศาล

5. ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)

ขณะที่ ศาลจังหวัดภูเขียว มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวทั้งนายจตุภัทร์และภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์) ในคดีชุมนุมหน้า สภ.ภูเขียว โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยกระทำการใดๆ ในลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้อีก และให้วางหลักประกันคนละ 200,000 บาท โดยเป็นหลักทรัพย์จากกองทุนราษฎรประสงค์ พร้อมกับนัดสอบคำให้การในวันที่ 23 มี.ค. 65

ทั้งนี้ เมื่อเวลาประมาณ 19.40 น. นายจตุภัทร์ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ 

อย่างไรก็ตาม กรณีของนายภาณุพงศ์ ยังมีหมายขังในคดีมาตรา 112 กรณีชุมนุม อยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป ที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยศาลจะนัดไต่สวนการประกันตัวในวันนี้ (11 ก.พ.65)

กลับขึ้นด้านบน