ปิด "ถ้ำนาคี" 11-17 ก.พ.นี้ หลังไกด์-นักท่องเที่ยวติดโควิด 7 คน

ปิด "ถ้ำนาคี" 11-17 ก.พ.นี้ หลังไกด์-นักท่องเที่ยวติดโควิด 7 คน

ปิด "ถ้ำนาคี" 11-17 ก.พ.นี้ หลังไกด์-นักท่องเที่ยวติดโควิด 7 คน

รูปข่าว : ปิด "ถ้ำนาคี" 11-17 ก.พ.นี้ หลังไกด์-นักท่องเที่ยวติดโควิด 7 คน

อุทยานแห่งชาติภูลังกา แจ้งปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมในพื้นที่ถ้ำนาคี จ.นครพนม วันที่ 11-17 ก.พ.นี้ หลังพบอาสานำเที่ยวและนักท่องเที่ยว ติด COVID-19 จำนวน 7 คน เสี่ยงสูงอีกจำนวนมาก

วันนี้ (11 ก.พ.2565) นายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา ลงนามในประกาศอุทยานแห่งชาติภูลังกา เรื่องปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม (ถ้ำนาคี) เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อยืนยันโดยเป็นอาสานำเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว "ถ้ำนาคี" ตั้งแต่วันที่ 5-10 ก.พ.2565 จำนวน 7 คน และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก

อุทยานแห่งชาติภูลังกา พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และ 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติภูลังกา (ถ้ำนาคี) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11-17 ก.พ.2565

 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองเครื่องบิน จองตั๋วและเดินทางมาถึงแล้ว สามารถใช้หลักฐานดังกล่าว มาเสนอ EOC อำเภอ เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ หาก EOC ไม่ขัดข้อง ทางอุทยานฯ จะให้เข้าพื้นที่ได้เป็นกรณี ๆ ไป

 

กลับขึ้นด้านบน