“ตรีนุช” เบรกเขตพื้นที่ใช้ผลสอบ O-NET จัดอันดับโรงเรียน

“ตรีนุช” เบรกเขตพื้นที่ใช้ผลสอบ O-NET จัดอันดับโรงเรียน

“ตรีนุช” เบรกเขตพื้นที่ใช้ผลสอบ O-NET จัดอันดับโรงเรียน

รูปข่าว : “ตรีนุช” เบรกเขตพื้นที่ใช้ผลสอบ O-NET จัดอันดับโรงเรียน

รมว.ศึกษาธิการ สั่ง กพฐ.ทำความเข้าใจด่วน หลัง สพท.บางแห่งยังนำผลคะแนน O-NET มาจัดอันดับโรงเรียน ย้ำคะแนนไม่มีผลต่อการประเมินใด ๆ แนะโรงเรียนไม่จัดติวปล่อยให้เด็กสอบไปตามองค์ความรู้จริงที่มี

วันนี้ (11 ก.พ.2565) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆ ซึ่งพบว่าถึงแม้กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศยกเลิกการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา รวมถึงไม่นำผล O-NET มาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของครู และบุคลากรทางการศึกษา แต่โรงเรียนหลายแห่งยังคงมีการสอบ O-NET อยู่ เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) บางแห่งได้มีการนำผล O-NET มาจัดอันดับโรงเรียน เพื่อแข่งขันกัน

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เร่งทำความเข้าใจกับทุกเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครใจสอบ O-NET ให้รู้ผลคะแนนแค่ภายในโรงเรียน แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดีขึ้น ไม่ให้มีการนำมาใช้จัดอันดับโรงเรียน


นอกจากนี้ ยังพบว่า หลายโรงเรียนได้มีการสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน โดยเฉพาะชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเข้ารับการทดสอบที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 โดยชั้น ป.6 สอบวันที่ 12 ก.พ.2565 และ ชั้น ม.3 สอบวันที่ 13 ก.พ.นี้ ซึ่งการสอบต้องเป้นไปตามความสมัครใจ ไม่บังคับเด็กเข้าสอบ และขอมอบแนวทางให้ทุกโรงเรียนที่ให้เด็กร่วมสอบว่า ปล่อยให้การสอบ O-NET เป็นไปตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน เพื่อทราบว่าเด็กได้คะแนนเท่าไหร่

เห็นด้วยกับครูที่เป็นห่วงคะแนน O-NET รอบนี้ น่าจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพราะไม่สามารถเรียน On-site ได้เต็มที่ แต่อย่ากลัวว่าคะแนนจะไม่ดี เราไม่ได้สอนให้เด็กได้คะแนนสอบสูง แต่ควรเน้นให้เด็กเข้าใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็น

น.ส.ตรีนุช ย้้ำว่า ไม่ต้องการให้นำ O-NET มาสร้างความกดดันให้เด็ก และครูในโรงเรียน อีกทั้งการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้เด็กย่อมเกิดภาวะความรู้ถดถอยอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเหมือนกันทั่วโลก จึงไม่จำเป็นต้องติวเน้นให้นักเรียนได้คะแนนสอบสูง เพราะขณะนี้ไม่ได้มีการนำผลคะแนนไปใช้ประกอบการประเมินใด ๆ แล้ว

 

กลับขึ้นด้านบน