"สสส.-พม.-จุฬาฯ" พัฒนารูปแบบ "แชร์ค่าเช่า" ช่วยคนไร้บ้าน

"สสส.-พม.-จุฬาฯ" พัฒนารูปแบบ "แชร์ค่าเช่า" ช่วยคนไร้บ้าน

"สสส.-พม.-จุฬาฯ" พัฒนารูปแบบ "แชร์ค่าเช่า" ช่วยคนไร้บ้าน

รูปข่าว : "สสส.-พม.-จุฬาฯ" พัฒนารูปแบบ "แชร์ค่าเช่า" ช่วยคนไร้บ้าน

สสส.จับมือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนานวัตกรรม “แชร์” ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ช่วยเหลือคนไร้บ้าน ภายใต้การมีส่วนร่วมและยกระดับศักยภาพของคนไร้บ้าน

วันนี้ (16 ก.พ.2565) นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส. รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเครือข่ายคนไร้บ้าน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ลงพื้นที่พบปะพี่น้องคนไร้บ้านบริเวณหัวลำโพง พร้อมเปิดตัวความร่วมมือ “นวัตกรรมการจัดบริการที่อยู่อาศัยและความช่วยเหลือฉุกเฉินบนฐานการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้าน”


นายอนุกูล เปิดเผยว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย และพี่น้อง คนไร้บ้าน ประชาคมเพื่อทางออกร่วมกัน โดยได้กำหนดกรอบการพักอาศัย และรูปแบบการ “แชร์” ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ทั้งยังได้สนับสนุนให้บุคลากร นักสังคมสงเคราะห์ในสังกัด ร่วมเป็น Case Manager เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องในระยะยาว ต่อไป

ด้าน นางภรณี ระบุว่า การทำงานของ สสส.ร่วมกับทางนักวิชาการจากแผนงานพัฒนาองค์ความรู้ฯ คนไร้บ้านของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คาดการณ์ว่าจำนวนคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและปากท้องของกลุ่มเปราะบางในเขตเมือง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับการสำรวจแบบเร่งด่วน (rapid survey) ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่พบคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน COVID-19 ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน


สสส.จึงร่วมหารือกับทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการตั้งหลักของคนไร้บ้านหรือกลุ่มเปราะบางที่เพิ่งเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพและจิตจากการใช้ชีวิตบนพื้นฐานสาธารณะเป็นเวลานาน

ทั้งนี้ นวัตกรรมการจัดบริการที่อยู่อาศัยและความช่วยเหลือฉุกเฉินบนฐานการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้าน มีจุดเน้นสำคัญในการปรับวิธีการจัดการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้าน ผ่านกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้านในการ “แชร์” ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ร่วมกับกองทุนที่เครือข่ายคนไร้บ้านและมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยได้จัดตั้งขึ้น รวมถึงการสนับสนุนด้านอาชีพและการหารายได้จากการทำงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับทาง สสส.


ขณะที่ นายสมพร หารพรม มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ระบุว่า นวัตกรรมและความร่วมมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการเปิดวิธีการใหม่ในการสนับสนุนดูแลคนไร้บ้านด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต ที่ตอบโจทย์ด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางที่ส่วนใหญ่ เป็นแรงงานรายวัน และจะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งงานในเมือง รวมถึงตอบโจทย์ด้านความแออัดของศูนย์พักคนไร้บ้านของภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้การสนับสนุนด้านอาชีพและการหารายได้บนพื้นฐานศักยภาพของคนไร้บ้าน

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน