ก.คลัง ลงโทษ ขรก.ซี 9 ไล่ออก 2 ให้ออก 1 คดีทุจริตคืนภาษีเหล็กส่งออก

ก.คลัง ลงโทษ ขรก.ซี 9 ไล่ออก 2 ให้ออก 1 คดีทุจริตคืนภาษีเหล็กส่งออก

ก.คลัง ลงโทษ ขรก.ซี 9 ไล่ออก 2 ให้ออก 1 คดีทุจริตคืนภาษีเหล็กส่งออก

รูปข่าว : ก.คลัง ลงโทษ ขรก.ซี 9 ไล่ออก 2 ให้ออก 1 คดีทุจริตคืนภาษีเหล็กส่งออก

ก.คลัง ลงโทษ ขรก.ซี 9 ไล่ออก 2 ให้ออก 1 คดีทุจริตคืนภาษีเหล็กส่งออก กระทรวงการคลังลงโทษข้าราชการระดับซี 9 รอบที่ 2 จำนวน 3 คน โดยมีมติไล่ออก 2 คน และให้ออก 1 คน หลังพบกระทำผิดวินัยร้ายแรงและสร้างมลทิน ทำให้รัฐเสียหายจากคดีช่วยเอกชนโกงเงินคืนภาษีเหล็กส่งออก

วันนี้ (22 มิ.ย.2558) ที่ประชุมอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ซึ่งนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมีมติไล่ออกข้าราชการกระทรวงระดับซี 9 จำนวน 2 คน และให้ออก 1 คน หลังพบความผิดวินัยร้ายแรง และสร้างมลทิน กรณีช่วยเอกชน ได้คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากการส่งออกเหล็กในพื้นที่สรรพากร สมุทรปราการ 1 ทำให้รัฐเสียหาย กว่า 1,400 ล้านบาท จากความเสียหายทั้งคดี 4,000 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลัง ไล่ออกข้าราชการระดับซี 9 ของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับคดีเดียวกันนี้ไปแล้ว 1 คน คือ นายสิริพงศ์ ริยะการธีรโชติ หรือ ชื่อเดิมนายศุภกิจ ริยะการ พร้อมกับ ตรวจสอบข้าราชการกรมสรรพากร ระดับอื่น ๆ คาดว่าจะรายงานผลความคืบหน้าในเร็ว ๆ นี้

สำหรับขั้นตอนการลงโทษกระทรวงการคลังจะลงคำสั่งบังคับบัญชาและส่งให้คณะกรรมการความรับผิดทางละเมิด ติดตามเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิด ซึ่งข้าราชการที่ถูกลงโทษ สามารถอุทธรณ์ได้ใน 30 วัน นับจากวันลงคำสั่ง


กลับขึ้นด้านบน