"พระกากัน อโสโก" ขอเลื่อนลาสิกขา ต้องการศึกษาธรรมต่ออีกระยะหนึ่ง

"พระกากัน อโสโก" ขอเลื่อนลาสิกขา ต้องการศึกษาธรรมต่ออีกระยะหนึ่ง

"พระกากัน อโสโก" ขอเลื่อนลาสิกขา ต้องการศึกษาธรรมต่ออีกระยะหนึ่ง

รูปข่าว : "พระกากัน อโสโก" ขอเลื่อนลาสิกขา ต้องการศึกษาธรรมต่ออีกระยะหนึ่ง

วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ออกแถลงการณ์ระบุ พระกากัน อโสโก ขอเลื่อนลาสิกขา เพราะต้องการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ในทางธรรมและแนวทางการปฏิบัติฝึกฝนจิตให้มากขึ้น

วันนี้ (20 ก.พ.2565) เพจ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง โพสต์แถลงการณ์วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เรื่อง การลาสิกขาของพระกากัน อโสโก (มาลิค)

ตามที่พระกากัน อโสโก (มาลิค) ได้เข้าขอรับการอุปสมบท ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง
โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชวรญาณสภณ เจ้าอาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ และแจ้งความประสงค์
ที่จะขอศึกษาหลักธรรมอันเป็นพระโอวาทานุสาสนี แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
และวิถีแห่งสมณะในอารามแห่งนี้ ระหว่างวันที่ 10-24 ก.พ.2565 ความทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น 

 

กาลต่อมา หลังจากที่พระกากัน อโสโก (มาลิค) ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอน ข้อวัตรปฏิบัติ และศึกษาแนวทางการปฏิบัติธรรมตามวิถีพรต มาเป็นเวลา 10 วัน ท่านได้ตัดสินใจกราบเรียน
พระอุปัชฌาย์ เพื่อขอเลื่อนการลาสิกขา และขอพึ่งบารมีแห่งร่มผ้ากาสาวพัสตร์ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

อนึ่งการตัดสินใจดังกล่าว เป็นไปเพื่อความต้องการที่จะค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ในทางธรรม
และแนวทางการปฏิบัติฝึกฝนจิตให้มากขึ้น จึงแจ้งศรัทธาสาธุชนและเครือข่ายบุญของพระกากัน
อโสโก (มาลิค) ทราบในเจตนารมณ์ของท่าน และเพื่อให้พระกากัน ได้รับความรู้ความเข้าใจในแก่นของพระพุทธศาสนามากที่สุด จึงขอความร่วมมือจากศรัทธาสาธุชน ได้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่ทางวัดได้กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน