ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน "จิราพร นาคดิลก" เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน "มิ่งขวัญ"

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน "จิราพร นาคดิลก" เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน "มิ่งขวัญ"

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน "จิราพร นาคดิลก" เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน "มิ่งขวัญ"

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน "จิราพร นาคดิลก" เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน "มิ่งขวัญ"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเลื่อน น.ส.จิราพร นาคดิลก ขึ้นมาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2565

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยระบุว่า

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พ.ค.2562 ซึ่งได้ประกาศให้ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจใหม่ ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

บัดนี้ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.2565 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจใหม่ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ น.ส.จิราพร นาคดิลก

กลับขึ้นด้านบน