“สมชัย” ยื่น 7 หมื่นชื่อ ชงแก้ ม.272 เลิกอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ

“สมชัย” ยื่น 7 หมื่นชื่อ ชงแก้ ม.272 เลิกอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ

“สมชัย” ยื่น 7 หมื่นชื่อ ชงแก้ ม.272 เลิกอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ

รูปข่าว : “สมชัย” ยื่น 7 หมื่นชื่อ ชงแก้ ม.272 เลิกอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ

คณะรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. เลือกนายกรัฐมนตรี ยื่น 7 หมื่นรายชื่อให้ประธานรัฐสภา จี้เลิกอำนาจ ส.ว.ที่ให้สิทธิเลือกนายกฯ ชี้ไม่เป็นไปตามหลักสากล

วันนี้ (22 ก.พ.2565) คณะรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญมาตรา 272 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. เลือกนายกรัฐมนตรี นำโดย นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ดร.บุญส่ง ชเลธร ผอ.หลักสูตรผู้นำ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยคณะรณรงค์จากภาคส่วนต่างๆ ยื่นรายชื่อประชาชน 70,500 รายชื่อ ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ยกเลิกอำนาจสมาชิกวุฒิสภา ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

นายสมชัยกล่าวว่า การยื่นรายชื่อในวันนี้ เป็นการยื่นขั้นต้น ซึ่งคณะรณรงค์ยังเปิดอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีผู้เข้ามาลงชื่อผ่านทางเว็บไซต์แล้วมากกว่า 80,000 รายชื่อ ใช้เวลารวบรวมรายชื่อประมาณ 2 เดือน

เจตนารมณ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เพราะเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย เพราะโดยระบบปกติ นายกรัฐมนตรีจะมาจากความเห็นชอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นทั้งหลักสากลและหลักกฎหมายที่อยู่ในรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ

การให้ ส.ว.เข้ามามีส่วนร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ต้องการให้เกิดผลต่อเนื่องในการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ที่ถือว่า เวลานี้ไม่มีความจำเป็นแล้ว ถึงเวลาที่จะต้องคืนรูปแบบดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักสากล

อย่างไรก็ตามคาดว่า รัฐสภาจะให้ความสำคัญและพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวทันสมัยการประชุมในสมัยหน้า โดยกระบวนการของรัฐสภาหลังจากนั้น รัฐสภาจะใช้เวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนบรรจุวาระใน 60 วัน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนระยะเวลา 15 วันด้วย

กลับขึ้นด้านบน