"ชวน" ส่ง "กมธ.กิจการสภาฯ" พิจารณา พรรคกล้าเสนอเพิ่มโทษ ส.ส.แก้ สภาล่ม

"ชวน" ส่ง "กมธ.กิจการสภาฯ" พิจารณา พรรคกล้าเสนอเพิ่มโทษ ส.ส.แก้ สภาล่ม

"ชวน" ส่ง "กมธ.กิจการสภาฯ" พิจารณา พรรคกล้าเสนอเพิ่มโทษ ส.ส.แก้ สภาล่ม

รูปข่าว : "ชวน" ส่ง "กมธ.กิจการสภาฯ" พิจารณา พรรคกล้าเสนอเพิ่มโทษ ส.ส.แก้ สภาล่ม

"ชวน" ประธานสภาฯ รับเรื่องพรรคกล้าเสนอแก้ไขข้อบังคับการประชุม เพิ่มโทษวินัย ส.ส.บกพร่องต่อหน้าที่ ส่งต่อคณะกรรมาธิการกิจการ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณา

วันนี้ (23 ก.พ.2565) ความคืบหน้ากรณีพรรคกล้าเสนอแก้ไขข้อบังคับการประชุมเพื่อโทษทางวินัยแก่สมาชิก ที่บกพร่องในการทำหน้าที่ ล่าสุด นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับทราบ และส่งเรื่องดังกล่าวข้างต้นไปยังคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ กรณี ส.ส.ไม่แสดงตนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พรรคกล้าเสนอให้ หักเงินในวันที่ ส.ส.ไม่แสดงตน หาก ส.ส.ขาดการแสดงตนเกินร้อยละ 25 ต้องถูกจำกัดสิทธิ์ในการลงมติรับรอง ร่างกฎหมาย การอภิปรายในการประชุม 2 ครั้ง หากขาดการแสดงตนเกินร้อยละ 50 จะต้องถูกจำกัดสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน