ระงับการอนุญาตไปทำงานยูเครน หลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 30 วัน

ระงับการอนุญาตไปทำงานยูเครน หลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 30 วัน

ระงับการอนุญาตไปทำงานยูเครน หลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 30 วัน

รูปข่าว : ระงับการอนุญาตไปทำงานยูเครน หลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 30 วัน

อธิบดีกรมการจัดหางาน สั่งการสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศระงับการอนุญาตเดินทางทำงานยูเครน หลังรัฐบาลยูเครนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 30 วัน

วันนี้ (25 ก.พ.2565) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า สถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนระหว่างยูเครนและรัสเซีย ทวีความรุนแรงขึ้น และล่าสุดรัฐบาลยูเครนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ถึงสถานการณ์ในยูเครนและรัสเซีย เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ต่อไปยังคนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานทั้ง 2 ประเทศ ทราบสถานการณ์ก่อนตัดสินใจเดินทาง

ขณะที่นายกรัฐมนตรี และ รมว.แรงงาน มีความห่วงใยแรงงานไทยในยูเครน โดยกำชับให้ดูแล และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ทำงานในยูเครนและรัสเซียอย่างใกล้ชิด

ประสานทูตสอบถามความเป็นอยู่ของแรงงานไทย

กรมการจัดหางานได้ประสานสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ โดยทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีการประชุมทางไกลกับเจ้าของร้านสปา/นวดไทยในยูเครนที่คนไทยไปทำงาน 16 แห่ง เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของแรงงานไทย

และได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือแรงงานไทยหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน หรือเดินทางเข้าโปแลนด์เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ขอฝากถึงคนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานประเทศยูเครน อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถพาไปทำงานที่ยูเครนและรัสเซียในขณะนี้ได้ เนื่องจากกรมการจัดหางานมีการระงับการอนุญาตเดินทางไปทำงานยูเครนชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สมาชิกกองทุนขอรับเงินเยียวยาจากภัยสงครามได้

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปัจจุบัน มีแรงงานไทยทำงานในยูเครน 139 คน เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 126 คน และทำงานประเทศรัสเซีย 441 คน เป็นสมาชิกกองทุนฯ 406 คน ทั้งหมดเป็นแรงงานที่เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง และ Re-entry

ซึ่งหากมีประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการอพยพคนไทยกลับประเทศ เนื่องจากภัยสงคราม แรงงานไทย ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

และได้รับผลกระทบจนต้องเดินทางกลับประเทศจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ คนละ 15,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ.2549

โดยให้จ่ายเงินจากกองทุน สงเคราะห์กรณีสมาชิกกองทุนประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากภัยสงครามหรือปัญหาความไม่สงบหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศกำหนดแล้ว

 

กลับขึ้นด้านบน