ทำอย่างไร เมื่อเด็กติดโควิด แล้วต้อง "home isolation"

ทำอย่างไร เมื่อเด็กติดโควิด แล้วต้อง "home isolation"

ทำอย่างไร เมื่อเด็กติดโควิด แล้วต้อง "home isolation"

รูปข่าว : ทำอย่างไร เมื่อเด็กติดโควิด แล้วต้อง "home isolation"

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผย เด็กติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม หลังโคมิครอนระบาด โรงเรียนเริ่มเปิดเรียน เด็ก 5-11 ปี เพิ่งได้รับวัคซีน พร้อมแนะการทำ Home Isolation สำหรับเด็กที่ติดโควิด-19

วันนี้ (1 มี.ค.2565) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า แม้จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่ความรุนแรงน้อยกว่าที่ผ่านมา การที่เด็กติดเชื้อมากขึ้นโดยอาจจะมีสาเหตุหลักมาจากเด็ก 5-11 ปี เพิ่งได้รับวัคซีนป้องกัน และมีการเปิดเรียนในบางโรงเรียน โดยตามปกติอาการของเด็กที่ติดเชื้อจะมีไข้อยู่ประมาณ 5 วัน แต่ต้องสังเกตอาการถึง 10 วันและติดตามอาการต่อจนครบ 14 วัน การรักษาในเด็กเหมือนการรักษาในผู้ใหญ่ จากการคุยกับผู้เชี่ยวชาญเด็กหลายรายพบว่า เชื้อโอมิครอนในเด็กส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเหมือนเป็นไข้หวัด อาจจะต้องย้ำให้ผู้ปกครองเข้าใจเพื่อลดความกังวลได้

นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงอายุเด็ก ที่ติดโควิด-19 ที่พบบ่อย คือ ช่วงอายุ 3-11 ปี สำหรับกลุ่มที่มีอาการรุนแรงมักจะเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคสมอง หัวใจ มะเร็ง หรือกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง

จากการสำรวจเตียงในเครือสำนักกรมการแพทย์ UhosNet กรุงเทพมหานคร พบว่า มีประมาณ 500 กว่าเตียง และมีการครองเตียงแล้วกว่าร้อยละ 80 โดยเตียงเด็กจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่เด็กอายุ 1-11 ปีและกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มอายุมากว่า 12 ปีขึ้นไป

สำหรับการเข้ารับการรักษาจะต้องผ่านการคัดกรองประเมินระดับความรุนแรงตามอาการของผู้ป่วย หากเด็กมีอาการไข้ไม่สูง ไม่มีโรคประจำตัวรุนแรง เด็ก ไม่ซึม รับประทานอาหารได้ มีผู้ดูแล และมีห้องน้ำแยกป้องกันการกระจายของเชื้อ จะสามารถเข้ารับการดูแลในรูปแบบของ Home Isolation (HI) หรือรักษาที่บ้าน โดยมีทีมพยาบาลติดตามอาการอย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง มีการส่งเครื่องมือวัดไข้ เครื่องมือวัดออกซิเจน ยา ถุงขยะติดเชื้อ อาหาร รวมทั้งของเล่นให้เด็กด้วย

สำหรับเด็กที่มีอาการเปลี่ยนแปลง เช่น ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียสขึ้นไป ภายใน 24 ชั่วโมง ซึม ไม่รับประทานอาหาร หายใจเร็ว มีระดับออกซิเจนที่ปลายนิ้วน้อยกว่า 96% ให้รีบไปพบแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้าน

สำหรับการรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน สำหรับเด็กติดเชื้อโควิด-19 โดยกรณีเด็กติดเชื้อ แพทย์จะมีการพิจารณาอาการก่อนถึงรับเข้ารักษาแบบ Home Isolation

- ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนในระบบ 1330 

- ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่ ARI Clinic โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา 

- ผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วอาการดีขึ้น แต่ต้องติดตามอาการต่อเนื่องแบบแยกกักตัวที่บ้าน 

เกณฑ์การเข้ารับผู้ป่วยเด็กสู่ Home Isolation มีรายละเอียดดังนี้ 

- อายุเกิน 1 ปี

- น้ำหนักตัว/ความสูง มากกว่า 160 ในเด็ก (ไม่มีภาวะโรคอ้วน)

- ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส (อยู่ในดุลพินิจของแพทย์)

- ไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยง เช่น หอบหืด, โรคปอดเรื้อรัง, โรคหัวใจ, ลงชักรุนแรง, สมองพิการ, ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

- มีพื้นที่กักตัวแยกห้องน้ำแยกจากผู้ไม่ติดเชื้อ 

- มีผู้ดูแล

- อาศัยในเขตกรุงเทพฯ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เริ่มวันนี้ รักษาโควิดแบบผู้ป่วยนอก กลุ่มที่ไม่มีอาการ ไม่มีความเสี่ยง

อะไรบ้าง? 5 ข้อกังวล "แพทย์ชนบท" หลังสธ.ปรับรักษาโควิด OPD

เริ่มวันแรก 1 มี.ค. สปสช.แจก ATK เฟส 2 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน