ครม.เคาะค่ารักษาโควิดอัตราใหม่มีผลวันนี้-ยันไม่กระทบผู้ป่วย

ครม.เคาะค่ารักษาโควิดอัตราใหม่มีผลวันนี้-ยันไม่กระทบผู้ป่วย

ครม.เคาะค่ารักษาโควิดอัตราใหม่มีผลวันนี้-ยันไม่กระทบผู้ป่วย

รูปข่าว : ครม.เคาะค่ารักษาโควิดอัตราใหม่มีผลวันนี้-ยันไม่กระทบผู้ป่วย

ครม.เห็นชอบปรับค่าใช้จ่ายการรักษาโควิด-19 ทั้งการรักษา การตรวจโควิดด้วย PT-PCR รวมทั้ง ATK ให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ยันไม่กระทบคุณภาพการรักษาผู้ป่วยทุกระดับอาการ

วันนี้ (1 มี.ค.2565) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 8) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.นี้

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายรักษาโรคโควิด-19 สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากราคาอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์บางรายการมีราคาที่ถูกลง ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าใช้จ่ายจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพในการรักษาผู้ป่วย ทุกกลุ่มระดับอาการทั้งสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ตัวอย่างการปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีดังนี้

  • ปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยให้สถานพยาบาลได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตามระดับกลุ่มอาการของผู้ป่วย นับแต่รับ หรือส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น ตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ ฉบับนี้ กำหนดให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยที่ปฏิเสธไม่ขอให้ส่งต่อ หรือกรณีผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย ประสงค์จะไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
  • การตรวจคัดกรองด้วยวิธี Real time PCR แบ่งเป็น 1) กรณี 2 ยีนส์ (เหมาจ่าย) ปรับลดเหลือ 900 บาท จากเดิม 1,300 บาท 2)กรณี 3 ยีนส์ (เหมาจ่าย) ปรับลดเหลือ 1,100 บาท จากเดิม 1,500 บาท
  • การตรวจคัดกรองด้วย ATK แบ่งเป็น 1) ATK วิธี Chromatographic immunoassay จ่ายตามจริงไม่เกิน 250 บาท/ครั้ง (จากเดิม 300บาท/ครั้ง) 2) ATK วิธี FIA จ่ายตามจริงไม่เกิน 350 บาท/ครั้ง (จากเดิม 400 บาท/ครั้ง)
  • ปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการเหมาจ่ายสำหรับผู้ป่วยโควิด19 กลุ่มสีเขียว กรณี HI CI Hotel Isolation Hospitel โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ให้เบิกได้เฉพาะค่ายาพื้นฐาน ค่าบริการพยาบาลทั่วไป ค่าติดตามอาการ ค่าให้คำปรึกษาของแพทย์ ค่า PPE ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าอาหาร 3 มื้อ รวมถึงค่าที่พักเฉพาะกรณี HI Hospitel โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม หากรักษาตั้งแต่วันที่ 1-6วัน เหมาจ่าย 6,000 บาท กรณีรักษา 7 วันขึ้นไป เหมาจ่าย 12,000 บาท
  • ยา Favipiravir และ ยา Remdesivir ให้เบิกจ่ายจากกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศธ.เคาะแล้ว! น.ร.ติดโควิด-เสี่ยงสูง เข้าสอบ GAT-PAT ได้

ทำอย่างไร เมื่อเด็กติดโควิด แล้วต้อง "home isolation"

อะไรบ้าง? 5 ข้อกังวล "แพทย์ชนบท" หลังสธ.ปรับรักษาโควิด OPD

เริ่มวันแรก 1 มี.ค. สปสช.แจก ATK เฟส 2 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

กลับขึ้นด้านบน