วัดท่าไม้ ไม่รับบวช "ปอ-โรเบิร์ต" เป็นบุคคลต้องห้ามในกฎ มส.

วัดท่าไม้ ไม่รับบวช "ปอ-โรเบิร์ต" เป็นบุคคลต้องห้ามในกฎ มส.

วัดท่าไม้ ไม่รับบวช "ปอ-โรเบิร์ต" เป็นบุคคลต้องห้ามในกฎ มส.

รูปข่าว : วัดท่าไม้ ไม่รับบวช "ปอ-โรเบิร์ต" เป็นบุคคลต้องห้ามในกฎ มส.

รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยืนยันวัดท่าไม้ ไม่รับบวชให้ "ปอ-โรเบิร์ต" ผู้ต้องหาคดีแตงโมตกเรือ ชี้อยู่ในเกณฑ์บุคคลต้องห้ามกฎมหาเถรสมาคม แต่สามารถปฏิบัติธรรม นุ่งขาว ห่มขาว ถือศีล 8 ได้

วันนี้ (9 มี.ค.2565) นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวกรณีที่นายตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ หรือปอ และนายไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ หรือโรเบิร์ต ผู้ต้องหาคดีแตงโมตกเรือเสียชีวิต แจ้งความประสงค์ขออุปสมบทในวันที่ 16 มี.ค.นี้ ว่า ทางวัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร แจ้งมาแล้วว่าไม่สามารถอุปสมบทได้ เนื่องจากเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 ว่าด้วยหน้าที่พระอุปัชฌาย์ อย่างไรก็ตาม หากทั้ง 2 คนดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติธรรม นุ่งขาว ห่มขาว ถือศีล 8 ก็สามารถทำได้

ทั้งนี้ ระเบียบมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัด หรือพระอุปัชฌาย์ จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องของผู้ที่จะอุปสมบท เช่น เป็นโรคต้องห้ามหรือไม่ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตรวจคุณสมบัติทั้งตามพระวินัยและตามกฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

สำหรับกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ ในข้อ 14 พระอุปัชฌาย์ต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามเหล่านี้ ได้แก่ 1.คนทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน 2.คนหลบหนีราชการ 3.คนต้องหาในคดีอาญา 4.คนเคยถูกตัดสินจำคุกโดยฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ 5.คนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา 6.คนมีโรคติดต่อเป็นที่น่ารังเกียจ เช่น วัณโรคในระยะอันตราย 7.คนมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้ หากพระอุปัชฌาย์บวชให้ทั้งที่รู้ว่าเป็นบุคคลต้องห้าม จะมีความผิด พระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองอาจสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์

กลับขึ้นด้านบน