ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับ 10 สตางค์ต่อฟอง

ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับ 10 สตางค์ต่อฟอง

ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับ 10 สตางค์ต่อฟอง

รูปข่าว : ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับ 10 สตางค์ต่อฟอง

กรมการค้าภายในอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 10 สตางค์ จากที่ขอปรับขึ้น 20 สตางค์ ส่งผลให้ราคาอยู่ที่ 3.20 บาท ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเร่งแก้ไขต้นทุนแพง โดยเฉพาะอาหารสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครน

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2565 สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ออกประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ จากฟองละ 3.10 บาท มาอยู่ที่ฟองละ 3.30 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (17 มี.ค.)  

 

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ เห็นว่าจากต้นทุนที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ให้ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ฟองละ 2.94 บาท จึงอนุมัติให้สมาคมฯ ปรับราคาเพิ่มได้เพียงฟองละ 10 สตางค์เท่านั้น

 

เพราะการจะขอขึ้นราคาฟองละ 20 สตางค์ในคราวเดียว จะกระทบต่อผู้บริโภคอย่างมาก จึงขอความร่วมมือให้ทางสมาคมฯ ปรับขึ้นเพียง 10 สตางค์ต่อฟอง ทำให้ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มราคาจะขึ้นมาอยู่ที่ฟองละ 3.20 บาทเท่านั้น

 

โดยกรมฯ เห็นใจและเข้าใจถึงปัญหาที่ทางสมาคมฯ ได้รับผลกระทบจากต้นทุนในด้านต่างๆ สูงขึ้น จึงต้องขอบคุณสมาคมฯ ที่เข้าใจ เพราะหากขึ้นราคาไปมาก จะกระทบต่อผู้บริโภคได้

 

นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า เหตุผลในการขอปรับขึ้นครั้งนี้คือต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของอาหารไก่ราคาขึ้นไปถึง 13 บาทต่อกิโลกรัม และยังหาซื้อได้ยาก

 

ทั้งนี้ สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะคลี่คลายมากขึ้น หลังจากกรมการค้าภายในประเมินว่า ข้าวโพดหลังนาออกมาในช่วง 2 - 3 เดือน ประมาณ 700,000 - 800,000 ตัน ก็จะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ด้านวัตถุดิบลง

 

นอกจากนี้ จะมีมาตรการอื่นๆ มาช่วยด้วย โดยเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2565 ผลจากการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นร่วมกันในการผ่อนคลายมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์

 

โดยเห็นสมควรให้ชะลอมาตรการกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอัตราส่วน 1 ต่อ 3 ของกระทรวงพาณิชย์ไว้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์นำเข้าข้าวสาลีได้อย่างเสรีภายในวันที่ 31 ก.ค.2565

 

หลังจากนี้ กรมการค้าภายในจะหารือกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดปริมาณนำเข้าที่เหมาะสมโดยเร็ว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายกรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมด้วย เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมาคมฯ ไข่ไก่ตรึงราคาหน้าฟาร์มฟองละ 3.10 บาท

"จุรินทร์" โต้แพงทั้งแผ่นดินไม่จริง - ไข่ไก่ถูกกว่าหลายรัฐบาล

เริ่มวันนี้ "ไข่ไก่" ปรับขึ้นราคาแผงละ 6 บาท

กลับขึ้นด้านบน