แนวโน้มอาหารสัตว์-ผลิตภัณฑ์สัตว์ราคาสูงขึ้น

แนวโน้มอาหารสัตว์-ผลิตภัณฑ์สัตว์ราคาสูงขึ้น

แนวโน้มอาหารสัตว์-ผลิตภัณฑ์สัตว์ราคาสูงขึ้น

รูปข่าว : แนวโน้มอาหารสัตว์-ผลิตภัณฑ์สัตว์ราคาสูงขึ้น

อาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้น กระทบผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ต้นทุนส่วนใหญ่มาจากอาหารสัตว์ เหตุผลหนึ่งคือสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ายังมีเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้วัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูง

ไทยกำลังเผชิญวิกฤตของแพงจากปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ต้นทุนส่วนใหญ่มาจากอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ก็มีราคาสูงขึ้น เหตุผลหนึ่งคือสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ประมาณ 1 ใน 3 ของโลก แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตจากแวดวงอาหารสัตว์ว่ายังมีเหตุผลอื่นๆ ที่ผลักดันให้วัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูงและมีแนวโน้มขาดแคลน

อ่านข่าวอื่นๆ

ส.อาหารสัตว์ขอรัฐระงับส่งออกข้าวโพด-กากถั่วเหลือง

คลังชง ครม.ลดภาษีนำเข้าปุ๋ย-วัตถุดิบอาหารสัตว์ช่วงสงคราม

 

กลับขึ้นด้านบน