ข่าวบิดเบือน! 8 อันดับอาหาร หากบริโภคทำให้เกิดโรคมะเร็ง

ข่าวบิดเบือน! 8 อันดับอาหาร หากบริโภคทำให้เกิดโรคมะเร็ง

ข่าวบิดเบือน! 8 อันดับอาหาร หากบริโภคทำให้เกิดโรคมะเร็ง

รูปข่าว : ข่าวบิดเบือน! 8 อันดับอาหาร หากบริโภคทำให้เกิดโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติเตือนข่าวบิดเบือน “8 อันดับอาหาร หากบริโภคทำให้เกิดโรคมะเร็ง” เช่น ผงชูรส หมากฝรั่ง ผักดอง ไข่เยี่ยวม้า ปาท่องโก๋ ชี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับการเกิดโรคมะเร็ง

วันนี้ (30 มี.ค.2565) กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อออนไลน์ระบุว่า “8 อันดับอาหาร หากบริโภคทำให้เกิดโรคมะเร็ง” นั้น สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า

การบริโภคอาหาร ได้แก่ ผงชูรส หมากฝรั่ง ตับหมู ผักดองและหัวไชเท้าแห้ง น้ำผลไม้บรรจุขวด ไข่เยี่ยวม้า เต้าหู้เหม็น และปาท่องโก๋ ไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็ง

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาหาร 8 ชนิดดังกล่าวสามารถจัดกลุ่มได้ ดังนี้ กลุ่มอาหารประเภททั่วไป ได้แก่ ตับหมู และปาท่องโก๋, กลุ่มที่เกิดจากการหมักหรือถนอมอาหาร ได้แก่ ผักดองและหัวไชเท้าแห้ง ไข่เยี่ยวม้า เต้าหู้เหม็น และน้ำผลไม้บรรจุขวด และกลุ่มที่จำกัดการบริโภค คือ ผงชูรส และหมากฝรั่ง

จากการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับการเกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ แต่การรับประทานอาหารเหล่านี้ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือมีกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

ขณะที่ นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น อาการท้องเสียที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการหมักดอง การรับประทานอาหารประเภททอด อาจส่งผลให้เกิดภาวะโรคอ้วน หรือการเคี้ยวหมากฝรั่งในปริมาณที่มากเป็นประจำ อาจทำให้ปวดท้องหรือส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารได้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามไม่ควรรับประทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำ แต่ควรรับประทานอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน และเลือกบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะหรือได้รับการรับรองมาตรฐานเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย

 

กลับขึ้นด้านบน