เช็ก 10 พฤติกรรมคนไทย 30% ยังเสี่ยงสูงติดโควิด

เช็ก 10 พฤติกรรมคนไทย 30% ยังเสี่ยงสูงติดโควิด

เช็ก 10 พฤติกรรมคนไทย 30% ยังเสี่ยงสูงติดโควิด

รูปข่าว : เช็ก 10 พฤติกรรมคนไทย 30% ยังเสี่ยงสูงติดโควิด

กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยร้อยละ 30 จากทั่วประเทศ 113,847 คนมี 10 พฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด-19 อันดับแรก 36.1% ไม่แยกกินอาหารกับครอบครัว เบื่อหน่ายกับข้อห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรม กลัวการใช้ ATK ตรวจหาเชื้อ ไม่ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม

วันนี้ (8 เม.ย.2565) กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในประเด็นความตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1–12 ระหว่างวันที่ 5–31 มี.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ตอบแบบสำรวจ 113,847 คน อายุเฉลี่ยระหว่าง 25-26 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

ผลการสำรวจพบว่า มากกว่าร้อยละ 30 ของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ มีความตระหนักรู้ต่อการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ตามลำดับ 

  • ไม่ได้แยกกินอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อน ร้อยละ 36.1
  • รู้สึกเบื่อหน่ายกับข้อห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทำกิจกรรม ร้อยละ 35.1
  • รู้สึกกลัวต่อการใช้ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ร้อยละ 30.5
  • ไม่รู้ว่าผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันสูง เป็นกลุ่มเสี่ยงหากติดโควิดจะเกิดความรุนแรงถึงชีวิต ร้อยละ 22.6
  • ไม่ได้ทำความสะอาดพื้นผิวที่ถูกสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิด ราวบันได้ ร้อยละ 12.4
  • ไม่รู้สึกว่าการสวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าอีกชั้นเป็นเรื่องสำคัญ ร้อยละ 12
  • ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านได้ ร้อยละ 5.3
  • ไม่รู้ว่าโควิดเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายง่ายและติดเชื้อกันได้อย่างรวดเร็ว ร้อยละ 3.9
  • ไม่พร้อมที่จะตรวจ ATK แม้รู้ตัวว่ามีความเสี่ยง ร้อยละ 2.3
  • ไม่ได้ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรค ร้อยละ 1.6

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศบค.คง 4 มาตรการโควิดสงกรานต์จัดงานได้ "ริน-รด-พรม"

 

กลับขึ้นด้านบน