นายกฯ ส่งความปรารถนาดี วันผู้สูงอายุ - วันครอบครัว

นายกฯ ส่งความปรารถนาดี วันผู้สูงอายุ - วันครอบครัว

นายกฯ ส่งความปรารถนาดี วันผู้สูงอายุ - วันครอบครัว

รูปข่าว : นายกฯ ส่งความปรารถนาดี วันผู้สูงอายุ - วันครอบครัว

นายกรัฐมนตรี ส่งความปรารถนาดีถึงประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ปี 2565 ให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง รักใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยกันดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ.อย่างเคร่งครัด

วันนี้ (13 เม.ย.2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มอบสารเนื่องในโอกาส "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เม.ย." และ "วันแห่งครอบครัว 14 เม.ย." ประจำปี 2565 ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุทุกคน และพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว ให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง รักใคร่กลมเกลียวกัน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ถือเป็นวันสำคัญที่สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ในฐานะผู้เป็นเสาหลัก ผู้ทรงภูมิปัญญาและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกในครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวแสดงให้เห็นถึงความนอบน้อม อันเป็นขนบธรรมเนียมที่ดีงามของไทย

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยนายกฯ แสดงความห่วงใยมายังผู้สูงอายุทุกคน และขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป

นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนความรัก ความห่วงใยกันในครอบครัว จงเป็นพลังให้ทุกคนประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน

กลับขึ้นด้านบน