"อุตตม" นั่งหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย เชิญ "สมคิด" แคนดิเดตนายกฯ

"อุตตม" นั่งหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย เชิญ "สมคิด" แคนดิเดตนายกฯ

"อุตตม" นั่งหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย เชิญ "สมคิด" แคนดิเดตนายกฯ

รูปข่าว : "อุตตม" นั่งหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย เชิญ "สมคิด" แคนดิเดตนายกฯ

"อุตตม สาวนายน" นั่งหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย "สนธิรัตน์" นั่งเลขาฯ ประกาศนโยบาย 5 สร้าง เตรียมเชิญ "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค

วันนี้ (20 เม.ย.2565) นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวขอบคุณสมาชิกร่วมประชุมในครั้งประวัติศาสตร์และ ขอบคุณความไว้วางใจที่เลือกทำหน้าที่หัวหน้าพรรค พร้อมเลือกกรรมการบริหารพรรค เพื่อเริ่มแก้ปัญหาบ้านเมือง แก้ปัญหาเศรษฐกิจ และให้กับประเทศตามเจตนารมณ์ 

นายอุตตม ยังได้ประกาศบนเวทีว่า จะเชิญ "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคสร้างอนาคตไทย พร้อมกล่าวถึงเป้าหมายสูงสุดในการทำการเมือง คือ แก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ปัจจุบันมีหลายมิติ จึงจะเดินหน้าทำงานการเมืองโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ พร้อมชวนหยุดประชาธิปไตยเทียมที่ตอบสนองผลประโยชน์ทางการเมืองของคนบางกลุ่ม

นอกจากนี้ พรรคยังชูนโยบาย 5 สร้าง "สร้างเศรษฐกิจฐานราก-สร้างภาคเศรษฐกิจใหม่-สร้างสังคมที่เกื้อกูล-สร้างคนและวิทยาการเพื่อก้าวสู่สังคมโลก-และการสร้างการเมืองที่สร้างสรรค์" เป็นพันธกิจของพรรคสร้างอนาคตไทย

พรรคสร้างอนาคตไทย อักษรย่อ สอท. ใช้สัญลักษณ์ลูกศร-ผสมรูปหัวใจ หมายถึงความหวัง ความก้าวหน้า ความศรัทธาของคนในประเทศ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มีเสถียรภาพและเป็นประชาธิปไตย โดยใช้สีเขียวและน้ำเงิน หมายถึงความมั่นคง หนักแน่น ปลอดภัย 


สำหรับรายชื่อ 16 กรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย เปิด 16 กรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย ประกอบด้วย

1.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค
2.สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค
3.นิทัศน์ ประทักษ์ใจ นายทะเบียน
4.สันติ กีระนันท์ รองหัวหน้าพรรคและเหรัญญิก
5.นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค
6.สุพล ฟองงาม รองหัวหน้าพรรค
7.สุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรค
8.วิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรค
9.นริศ เชยกลิ่น รองหัวหน้าพรรค และ โฆษกพรรค
10.วัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรค
11.รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ กรรมการบริหาร
12.วิรัช วิฑูรย์เธียร กรรมการบริหาร
13.โอฬาร วีระนนท์ กรรมการบริหาร
14.อิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล กรรมการบริหาร
15.ทิพย์พาพร ตันติสุนทร กรรมการบริหาร
16.โซนรังสี เฉลิมชัยกิจ กรรมการบริหาร

 

กลับขึ้นด้านบน