สหภาพฯ ขสมก.จี้คมนาคมเร่งหารถเมล์ใหม่ ค้านเหมาจ้างเอกชนวิ่ง

สหภาพฯ ขสมก.จี้คมนาคมเร่งหารถเมล์ใหม่ ค้านเหมาจ้างเอกชนวิ่ง

สหภาพฯ ขสมก.จี้คมนาคมเร่งหารถเมล์ใหม่ ค้านเหมาจ้างเอกชนวิ่ง

รูปข่าว : สหภาพฯ ขสมก.จี้คมนาคมเร่งหารถเมล์ใหม่ ค้านเหมาจ้างเอกชนวิ่ง

สหภาพฯ ขสมก. บุกคมนาคม ยื่นหนังสือถึงศักดิ์สยาม เร่งจัดหารถใหม่ให้บริการตามแผนฟื้นฟู ไม่เห็นด้วยกับการเหมาจ้างให้เอกชนมาเดินรถ ขอคำตอบภายใน 15 วัน ถ้าไม่ได้จะเดินหน้าฟ้องศาลปกครองต่อไป

วันนี้ (20 เม.ย.2565) นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) พร้อมสมาชิกไปยื่นหนังสือถึง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เรื่องขอให้เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 25 มิ.ย.2562 เห็นชอบในหลักการของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม และ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นตัวแทนกระทรวงคมนาคม เพื่อหาทางออกเรื่องในเรื่องดังกล่าว

นายบุญมากล่าวว่า สำหรับการดำเนินการตามกลยุทธ์ และแนวทางต่าง ๆ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว ให้กระทรวงคมนาคม และ ขสมก. เร่งจัดทำรายละเอียด และดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งแผนฟื้นฟูกิจการกำหนดให้ ขสมก. จัดหารถโดยสาร (รถเมล์ใหม่) จำนวน 3,000 คัน

คือ ซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 489 คัน ซื้อรถเมล์ไฟฟ้า (EV) จำนวน 35 คัน ซื้อรถไฮบริด 1,453 คัน เช่ารถไฮบริด 400 คัน เช่ารถเอ็นจีวี 300 คัน ปรับปรุงรถเก่า 323 คัน

ต่อมา ขสมก. ได้จัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน คงเหลือ 2,188 คัน และ ซ่อมบำรุงรถเก่า 323 คัน ขสมก. ได้ขอปรับปรุงแผนฟื้นฟู ซึ่งมีสาระสำคัญแตกต่างจากแผนเดิมดังนี้ 1.ขสมก. ขอเช่ารถ EV จากเอกชน 2,511 คัน 2.ขสมก. ขอจ้างเอกชนมาเดินรถ 1,500 คัน 3.ขสมก. จัดเก็บค่าโดยสาร 30/คน/วัน และแผนฟื้นฟูฉบับปรับปรุงยังไม่ผ่านความเห็นชอบของ ครม. ทั้งนี้ในระหว่างดำเนินการ ขอเช่ารถ EV จากเอกชนจำนวน 2,511 คัน และขอจ้างเอกชนมาเดินรถ 1,500 คัน

ขสมก.ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่ได้ดำเนินการตามมติ ครม. เส้นทาง 28 เส้นทางที่หายไป จึงขอให้ รมว.คมนาคม ในฐานะที่กำกับดูแล ขสมก. เร่งจัดหารถใหม่ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2562

 

1.เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้แผนฟื้นฟู (ฉบับปรับปรุง) ผ่านความเห็นชอบของ ครม. โดยเร็ว 2.ขณะนี้ประชาชน และพนักงาน ขสมก. อาจได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าโดยสารที่ ขสมก. เก็บค่าโดยสารจากเดิม 8 บาท โดยกรมการขนส่งทางบก ได้ให้สัมปทานรายใหม่ โดยเก็บค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 15-25 บาท จึงทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

3.การประกาศข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก ที่ให้เปิดประมูลเส้นทางนั้น ไม่มีความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายเดิม เนื่องจากมีทรัพย์สินที่ต้องบริหารจัดการ ต้องชะลอการบังคับใช้ของกรมการขนส่งทางบก และเปิดโอกาสให้มีรถเก่าที่มีอยู่มาปรับปรุงเครื่องยนต์ หรือเปลี่ยนเป็น EV ได้

4.การมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานฯ ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา สหภาพแรงงานฯ ความคิดเห็นของพนักงาน โดยใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพนักงาน

นายบุญมา กล่าวว่า สหภาพแรงงานฯ เห็นว่าการนำรถใหม่มาวิ่งให้บริการประชาชนและเก็บค่าโดยสาร 30 บาท/วันนั้น เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ไม่เห็นด้วยกับการเหมาจ้างให้เอกชนมาเดินรถ คันละ 6,000 กว่าบาท/วัน รัฐบาลควรจัดหารถใหม่จำนวน 400 คัน ดังกล่าวให้ ขสมก. สหภาพแรงงานฯ เห็นว่า เป็นการแปรรูป ขสมก. อย่างชัดเจน ทำให้พนักงานสับสน ขาดขวัญและกำลังใจ และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ตามสหภาพฯจะมีการประชุมเคลื่อนไหวต่อไป โดยเรื่องดังกล่าวได้ให้กระทรวงตอบกลับภายใน 15 วัน ย้ำหากไม่ได้คำตอบเตรียมเปิดประชุมสมาชิกกว่า 8,300 คน เพื่อเตรียมยกระดับเพื่อเดินหน้าฟ้องศาลปกครองต่อไป

กลับขึ้นด้านบน