"วราวุธ" สั่งตรวจทุกโครงการรุกป่าใน จ.พังงา

"วราวุธ" สั่งตรวจทุกโครงการรุกป่าใน จ.พังงา

"วราวุธ" สั่งตรวจทุกโครงการรุกป่าใน จ.พังงา

รูปข่าว : "วราวุธ" สั่งตรวจทุกโครงการรุกป่าใน จ.พังงา

เปิดหนังสือเวียนคำสั่งรองผู้ว่าฯ พังงา พบเคยมีคำสั่งตั้งแต่ปี 2563 ให้หน่วยราชการ รัฐวิสากิจ เทศมนตรีและอบต.ทุกแห่งต้องปฎิบัติตามขั้นตอนการใช้พื้นที่เขตป่าสงวนฯ เขตป่าไม้และโครงการในพื้นที่คุ้มครอง ด้าน "วราวุธ" สั่งตรวจทุกโครงการใช้ที่ดินในเขตป่าทุกแห่ง

วันนี้ (22 เม.ย.2565) ไทยพีบีเอสออนไลน์ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนบนเกาะพระทอง จ.พังงา เพื่อก่อสร้างโครงการแก้มลิงเกาะพระทอง ความจุ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร วงเงิน 350 ล้านบาท ซึ่งหลังจากตรวจสอบพบมีการปรับไถพื้นที่เสียหายจนนำมาสู่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เข้าตรวจสอบว่าไม่มีการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ครม. และเข้าแจ้งความ 2 หน่วยงานกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 กรมชลประทาน และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (อบต.เกาะพระทอง) จ.พังงา ข้อหาบุกรุกป่า ยึดถือครอบครอง และทำไม้ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 และ พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484

 

จากข้อมูลพบว่า ทช.เคยทำหนังสือในประเด็นการใช้พื้นที่ป่าชายเลนและที่ดินป่าไม้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรณีของ จ.พังงา พบว่าเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2563 นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เคยออกหนังสือคำสั่งแจ้งไปยังรายชื่อแนบท้าย ไปยังหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า/เมืองพังงา, นายกเทศมนตรีทุกตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

 

หนังสือดังกล่าว ระบุถึงการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายของ ทส. เนื่องจากมีหน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการต่างๆ ซึ่งพื้นที่บางส่วนทับซ้อนในเขตพื้นที่ป่าไม้ และขัดกับประกาศ ทส.จำนวนมาก หากได้รับงบประมาณมาดำเนินการก็จะไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการขออนุญาต และเสียหายแก่ทางราชการที่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาและแผนงานที่กำหนด

 

ทั้งนี้ทาง จ.พังงา พิจารณาแล้วเพื่อให้การปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่จะจัดทำโครงการต่างๆ ในเขตพื้นที่ป่าไม้ และประกาศ ทส.ปี 2559 เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

1.โครงการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา (ทสจ.)

2.โครงการตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และเขตป่าไม้ถาวรของชาติ ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขากระบี่

3.โครงการที่ตั้งอยู่ในเขตประกาศ ทส.เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ อ.คุระบุรี อ.ตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง อ.ทับปุด อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง และ อ.เกาะยาว จ.พังงา พ.ศ.2559 ให้ยื่นตรวจสอบพื้นที่ ทสจ.พังงา

ทั้งนี้ มีรายงานว่านายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.เรียกนายโสภณ ทองดี อธิบดี ทช.พร้อมทั้งนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบว่าขณะนี้มีโครงการในพื้นที่ จ.พังงา ที่เตรียมขอใช้พื้นที่ป่าไม้ป่าชายเลนทั้งหมดกี่แห่ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เหตุผล "เกาะพระทอง" ต้องมีแก้มลิงเก็บน้ำ

อธิบดี ทช.สั่งระงับไถป่าชายเลนเกาะพระทอง-ขัดมติ ครม.คุ้มครอง

กรมชลฯ-อบต.งัดหลักฐานโต้ ได้รับอนุญาตใช้ที่ดินหลวง ผุดอ่างเก็บน้ำ "เกาะพระทอง"

ตะลึง! ไถป่าเสม็ดบน "เกาะพระทอง" ผุดแก้มลิงวงเงิน 350 ล้าน

 

กลับขึ้นด้านบน