กรมชลฯ สอบข้อเท็จจริง-ตรวจพิกัด "แก้มลิงเกาะพระทอง"

กรมชลฯ สอบข้อเท็จจริง-ตรวจพิกัด "แก้มลิงเกาะพระทอง"

กรมชลฯ สอบข้อเท็จจริง-ตรวจพิกัด "แก้มลิงเกาะพระทอง"

รูปข่าว : กรมชลฯ สอบข้อเท็จจริง-ตรวจพิกัด "แก้มลิงเกาะพระทอง"

กรมชลประทาน-จังหวัดพังงา ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิกัดโครงการก่อสร้างแก้มลิงเกาะพระทอง หลัง ทช.ชี้บุกรุกป่าชายเลน เบื้องต้นสั่งหยุดดำเนินโครงการฯ ชั่วคราว พร้อมยืนยันทำตามกฎหมาย

วันนี้ (24 เม.ย.2565) นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน กล่าวถึงกรณีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ระบุว่า โครงการแก้มลิงเกาะพระทอง ซึ่งก่อสร้างบริเวณ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา บุกรุกที่ป่าชายเลนและป่าสงวน 428 ไร่ 

 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง โดยระบุว่า เบื้องต้นปลัดจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า พื้นที่โครงการไม่น่าจะอยู่ในเขตป่าชายเลน แต่อาจจะทับซ้อนกับเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งจะต้องให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพิกัดและแนวเขตการดำเนินโครงการต่อไป

ต่อมาทางจังหวัดทำหนังสือถึงนายอำเภอคุระบุรี แจ้งว่า ได้ประสานไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ซึ่งได้รับคำตอบว่า โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดินโดยไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร

ตรวจสอบพิกัดโครงการทับซ้อนที่ป่าหรือไม่

ทั้งนี้ จังหวัดพังงาจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแก้มลิงเกาะพระทองฯ และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพิกัดและแนวเขตการดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ 29897 ว่า มีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นอีกหรือไม่

จุดเริ่มต้น "แก้มลิงเกาะพระทอง"

โครงการแก้มลิงเกาะพระทอง โครงการฟื้นฟูหนองน้ำทุ่งอุ่นเนื้อ กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ได้ดำเนินการที่ขุดขยายหนองน้ำเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะพระทอง หลังได้รับการร้องขอจาก อบต.เกาะพระทอง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูโครงการขุดลอกหนองน้ำทุ่งอุ่นเนื้อ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งทางอำเภอคุระบุรีได้จัดส่งเอกสารหลักฐานโครงการดังกล่าวของ อบต.เกาะพระทอง และสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 เพื่อยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

 

จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งมายังสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา โดยทางสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาได้แจ้งว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน ที่ไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ได้ดีกว่าเดิม การดำเนินการตามโครงการลักษณะดังกล่าว จึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ที่ดินพังงา ยืนยันสร้างแก้มลิงได้

ต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ได้ขอให้ อบต.เกาะพระทอง ดำเนินการยืนยันหรืออนุญาตให้กรมชลประทานเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการแก้มลิงเกาะพระทองในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ 29897 ซึ่งทางอบต.เกาะพระทอง ได้มีหนังสือแจ้งอำเภอคุระบุรี เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินโครงการฯ อีกครั้ง ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ยังคงให้ความเห็นว่าสามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ทั้งนี้ ยืนยันว่า กรมชลประทานจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อธิบดี ทช.สั่งระงับไถป่าชายเลนเกาะพระทอง-ขัดมติครม.คุ้มครอง 

กรมชลฯ-อบต.งัดหลักฐานโต้ ได้รับอนุญาตใช้ที่ดินหลวง ผุดอ่างเก็บน้ำ "เกาะพระทอง" 

เหตุผล "เกาะพระทอง" ต้องมีแก้มลิงเก็บน้ำ 

"วราวุธ" สั่งตรวจทุกโครงการรุกป่าใน จ.พังงา 

ทช.แจ้งกรมชลฯ ขอระงับอ่างเก็บน้ำ "เกาะพระทอง" 

 

กลับขึ้นด้านบน