“ศักดิ์สยาม” เปิด 6 มาตรการใหม่บินเข้าไทย ดีเดย์ 1 พ.ค.65

“ศักดิ์สยาม” เปิด 6 มาตรการใหม่บินเข้าไทย ดีเดย์ 1 พ.ค.65

“ศักดิ์สยาม” เปิด 6 มาตรการใหม่บินเข้าไทย ดีเดย์ 1 พ.ค.65

รูปข่าว : “ศักดิ์สยาม” เปิด 6 มาตรการใหม่บินเข้าไทย ดีเดย์ 1 พ.ค.65

“ศักดิ์สยาม” เตรียมลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ 29 เม.ย.นี้ พร้อมเปิด 6 มาตรการใหม่เข้าไทย ดีเดย์ 1 พ.ค.65 ชี้ฉีดวัคซีนครบถ้วน ไม่ต้องมีการตรวจเพิ่มเติม แต่ต้องมีประกันโควิดไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และมี QR Code หลักฐานฉีดวัคซีนจากระบบ Thailand Pass

วันนี้ (26 เม.ย. 2565) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2565 ประเทศไทยจะมีมาตรการใหม่ในการเข้าประเทศ 6 มาตรการ ประกอบด้วย 1.ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ครบถ้วนแล้ว สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจใด ๆ เพิ่มเติมแต่อย่างไร แนะนำให้ผู้โดยสารตรวจ ATK หากมีอาการ

2.ผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน สามารถตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจใด ๆ เพิ่มเติมเช่นเดียวกับผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว หากผู้โดยสารกลุ่มนี้ไม่มีผลตรวจ จะต้องเข้ากักตัวตามที่เจ้าหน้าที่ด่านกักกันโรคสั่ง และจะต้องตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 หรือวันที่ 5 ของการกักตัว


3.ผู้โดยสารทุกคนต้องมีประกันสุขภาพคุ้มครอง COVID-19 หรือจดหมายรับประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ที่มีระยะคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้ประกันนี้ในการรักษาอาการของ COVID-19 หากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ

4.ผู้โดยสารจะต้องส่งเอกสารการฉีดวัคซีน หรือการตรวจและประกันในระบบ Thailand Pass ก่อนการเดินทางและเมื่อเอกสารได้รับการตรวจสอบแล้วผู้โดยสารจะได้ QR Code เพื่อแสดงต่อสายการบิน หากไม่มี QR Code นี้ สายการบินอาจปฏิเสธการรับขนส่งผู้โดยสารได้


5.สายการบินจะต้องตรวจสอบผู้เดินทางว่ามี QR Code จากระบบ Thailand Pass ก่อนรับเป็นผู้โดยสารมากับอากาศยาน และหากพบว่าผู้โดยสารเดินทางมาถึงประเทศไทย โดยไม่มี QR Code สายการบินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่งผู้โดยสารกลับประเทศต้นทาง

6.สนามบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด เช่น การให้สวมหน้ากาก การตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าหรือออก ตามที่รัฐบาลได้สั่งการอย่างเข้มงวด ฯลฯ


นายศักดิ์สยาม ระบุอีกว่า ในวันที่ 29 เม.ย.2565 เตรียมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อตรวจความพร้อมการดำเนินการตามนโยบายการเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พ.ค.2565 โดยจะตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ฝั่งตะวันตก กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ณ จุดตรวจหนังสือเดินทาง ฝั่งตะวันออก รวมทั้งจุดตรวจศุลกากร และพื้นที่บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ


นอกจากนี้ จะรับฟังการบรรยายสรุปความพร้อมการดำเนินการตามนโยบายการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ค.นี้ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และประชุมออนไลน์ร่วมกับท่าอากาศยานอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ตด้วย

กลับขึ้นด้านบน