มธ.ของดใช้ชื่อ "โพลธรรมศาสตร์" สำรวจเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

มธ.ของดใช้ชื่อ "โพลธรรมศาสตร์" สำรวจเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

มธ.ของดใช้ชื่อ "โพลธรรมศาสตร์" สำรวจเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รูปข่าว : มธ.ของดใช้ชื่อ "โพลธรรมศาสตร์" สำรวจเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำหนังสือขอความร่วมมือสื่องดใช้ชื่อ “โพลธรรมศาสตร์” ทำโพลเรื่องความคิดเห็นการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

กรณีสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-Rac) ได้เผยแพร่ผลสรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา

วันนี้ (27 เม.ย.2565) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณี “โพลธรรมศาสตร์” ระบุว่า ตามที่ปรากฎในข่าวประเด็น “โพลธรรมศาสตร์” ในโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยและสำนักงานศูนย์วิจัย และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สนง.TU-Rac) ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว

โดย สำนักงาน TU-Rac เป็นเพียงหน่วยงานให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษา โดยมีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการฯ พ.ศ.2560 หมวด 1 ข้อ 6 ได้แก่ จดและต่อทะเบียนที่ปรึกษา ประสานงานในการจัดทำและยื่นข้อเสนอ ทำสัญญากับคู่สัญญา เป็นต้น จึงมิได้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการวิจัยโดย สนง.TU-Rac เอง

ซึ่งการดำเนินผลการสำรวจนี้ มีผู้ว่าจ้างงาน คือ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด และผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการคือ รศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์

ทางมหาวิทยาลัยไม่มีการทำโพลในชื่อมหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือจากสื่อในการงดใช้คำว่า "โพลธรรมศาสตร์" ในเนื้อข่าวด้วย

  

กลับขึ้นด้านบน