พรรคสร้างอนาคตไทย ตั้ง "บุญส่ง ชเลธร" นั่งรองเลขาฯ พรรคคู่ “วัชระ”

พรรคสร้างอนาคตไทย ตั้ง "บุญส่ง ชเลธร" นั่งรองเลขาฯ พรรคคู่ “วัชระ”

พรรคสร้างอนาคตไทย ตั้ง "บุญส่ง ชเลธร" นั่งรองเลขาฯ พรรคคู่ “วัชระ”

รูปข่าว : พรรคสร้างอนาคตไทย ตั้ง "บุญส่ง ชเลธร" นั่งรองเลขาฯ พรรคคู่ “วัชระ”

พรรคสร้างอนาคตไทย พร้อมตั้ง "บุญส่ง ชเลธร" นั่งรองเลขาธิการพรรคคู่ "วัชระ กรรณิการ์"

วันนี้ (27 เม.ย.2565) พรรคสร้างอนาคตไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งแรก ภายหลังจากการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่พรรค เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2565 ที่ผ่านมา

โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน นำโดย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายสันติ กีระนันท์ เหรัญญิกพรรค นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ นายทะเบียนพรรค นายวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรค

และกรรมการบริหารพรรค อาทิ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ นายวิเชียร ชวลิต นายสุพล ฟองงาม และนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นต้น

ที่ประชุมได้รับทราบวาระการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 11 คน ในสัดส่วนต่าง ๆ ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาสัดส่วนกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย จำนวน 5 คน ได้แก่

1.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค

2.นายสุพล ฟองงาม รองหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค

3.นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค

4.นายวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรค กรรมการบริหารพรรค

5.นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค

คณะกรรมการสรรหาสัดส่วนหัวหน้าสาขาพรรคสร้างอนาคตไทย จำนวน 4 คน ได้แก่

1.นายณรงค์ชัย แกหลวง หัวหน้าสาขาจังหวัดเชียงใหม่

2.นายจรงค์ หมื่นเมือง หัวหน้าสาขาจังหวัดนราธิวาส

3.น.ส.จินตนา กลั่นแก้ว หัวหน้าสาขาจังหวัดหวัดสุรินทร์

4.นายชัยพัฒน์ ตั้งแดนทอง หัวหน้าสาขาจังหวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการสรรหาสัดส่วนตัวแทนพรรคสร้างอนาคตไทย 2 คน คือ

1.นายแดงดี แสงโยธา ตัวแทนพรรคประจํา จ.สกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 4

2.นายวิฑูรย์ กวางทอง ตัวแทนพรรคประจํา จ.อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 4

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งเพิ่มเติมในส่วนของรองเลขาธิการพรรค และรองโฆษกพรรค โดยแต่งตั้งนายบุญส่ง ชเลธร เป็นรองเลขาธิการพรรคเพิ่มเติมจากนายวัชระ กรรณิการ์ อีก 1 คน ซึ่งนายบุญส่งจะเข้ามาทำงานด้านวิชาการของพรรค และแต่งตั้งนายพงศ์พรหม ยามะรัต น.ส.โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ และ นายธันวา ไกรฤกษ์  เป็นรองโฆษกพรรค

กลับขึ้นด้านบน