ศูนย์บางซื่อฯ เปิดจองฉีดไฟเซอร์ เข็ม 3-4 ผ่านค่ายมือถือ

ศูนย์บางซื่อฯ เปิดจองฉีดไฟเซอร์ เข็ม 3-4 ผ่านค่ายมือถือ

ศูนย์บางซื่อฯ เปิดจองฉีดไฟเซอร์ เข็ม 3-4 ผ่านค่ายมือถือ

รูปข่าว : ศูนย์บางซื่อฯ เปิดจองฉีดไฟเซอร์ เข็ม 3-4 ผ่านค่ายมือถือ

วันนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดจองคิวผ่าน 4 ค่ายมือถือ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 เลือกฉีดได้ทั้งเข้าชั้นกล้ามเนื้อเต็มโดส กล้ามเนื้อครึ่งโดส หรือชั้นผิวหนัง ส่วนคนไม่สะดวกจอง สามารถวอร์กอิน-ลงทะเบียนที่ศูนย์ฉีด

วันนี้ (28 เม.ย.2565) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และ 4 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดขั้นตอน ลดระยะเวลารอคอย

 

  • วัคซีนเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน ส่วนเข็มที่ 3 สำหรับผู้มีอายุ 12-18 ปี โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน
  • วัคซีนเข็มที่ 4 สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยได้รับเข็มที่ 3 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน ทั้งคนไทย ต่างชาติ และแรงงานข้ามชาติ

จองคิวฉีดผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

  • AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine
  • TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/
  • NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

 

ทั้งนี้ สูตรการฉีดและระยะห่างเข็มกระตุ้นเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข, ในวันมารับบริการสามารถเลือกฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส หรือฉีดเข้าชั้นผิวหนังได้, จองคิวฉีดได้ทั้งคนไทย ต่างชาติ และแรงงานข้ามชาติ และ “คนเดิมบางซื่อ” ศูนย์ฯ ได้ทยอยนัดอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบวันนัดได้ด้วยตนเองผ่าน แอปพลิเคชัน “Vaccine บางซื่อ” และมารับบริการตามวันเวลานัดในแอปฯ หรือหลังจากวันนัด

 

หากไม่สะดวกจองคิวผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ สามารถวอร์กอินมารับบริการวัคซีนได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า แต่จะเพิ่มขั้นตอนรอการลงทะเบียน ซึ่งจะมีระยะเวลารอคอยมากกว่าการจองคิวล่วงหน้าและมาตามวันนัด

 

กลับขึ้นด้านบน