สหภาพแรงงานฯ ร้อง “ผอ.ขสมก.” แก้ปัญหา 20 ข้อ 1 พ.ค.นี้

สหภาพแรงงานฯ ร้อง “ผอ.ขสมก.” แก้ปัญหา 20 ข้อ 1 พ.ค.นี้

สหภาพแรงงานฯ ร้อง “ผอ.ขสมก.” แก้ปัญหา 20 ข้อ 1 พ.ค.นี้

รูปข่าว : สหภาพแรงงานฯ ร้อง “ผอ.ขสมก.” แก้ปัญหา 20 ข้อ 1 พ.ค.นี้

1 พ.ค.นี้ สหภาพแรงงานฯ ร้อง “ผอ.ขสมก.” แก้ปัญหาความเดือดร้อน 20 ข้อ ในวันแรงงานแห่งชาติ เร่งจัดหารถเมล์ใหม่ แนะปรับปรุงรถเมล์แอร์เก็บค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย ขณะที่รถเมล์ร้อนครีมแดงบริการฟรีโดยรัฐอุดหนุนค่าใช้จ่าย

วันนี้ (29 เม.ย.2565) นายบุญมา ป๋งมา รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) เปิดเผยว่า ในเวลา 09.00 น. วันที่ 1 พ.ค.นี้ ตนเองพร้อมสมาชิกจะไปยื่นหนังสือถึงนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่สำนักงานใหญ่ ขสมก. เนื่องจากวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันกรรมกรสากล (วันแรงงานแห่งชาติ) จึงเป็นโอกาสที่ดีของพนักงานที่จะเสนอความต้องการผ่านตัวแทนสหภาพแรงงานฯ เพื่อให้ผู้บริหารนำไปปรับปรุงแก้ไข สร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงาน มีข้อเรียกร้อง 20 เรื่องดังนี้

1.ให้จัดหาอู่รถโดยสาร (รถเมล์) โดยการซื้อหรือเช่าซื้อ เพื่อให้เป็นทรัพย์สินของ ขสมก. ปรับปรุงพื้นที่อู่ที่ชำรุด และให้ตรวจสอบการใช้พื้นที่อู่เขตการเดินรถที่ 1-8 เกิดการใช้พื้นที่เป็นประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอู่ท่าอิฐ และท่าจอดรถใต้สะพานพระรามสี่

2.เร่งรัดปรับเบี้ยเลี้ยงพนักงานเก็บค่าโดยสาร จาก 20 บาท เป็น 40 บาท ตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการสัมพันธ์ได้เห็นชอบแล้วในสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงขอให้ปรับเบี้ยเลี้ยงให้พนักงานเก็บค่าโดยสาร เป็น 40 บาท/วัน เฉพาะที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

3.เร่งรัดจัดประชุมเจรจาข้อเรียกร้องที่สหภาพแรงงานฯ ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2543 เนื่องมีปัญหาอยู่เป็นจำนวนมาก

4.ให้ปรับเพิ่มเงินสมทบให้กับพนักงานผู้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยให้ฝ่ายนายจ้างจ่ายเงินสมทบเป็นขั้นบันได ไม่น้อยกว่าปีละ 1 บาท จนกว่าจะครบ 15% ตามที่กฎหมายกำหนด

5.ให้จัดหารถเมล์ใหม่แทนรถเก่า ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62 ที่มีสภาพทรุดโทรมมาก

6.ขอให้หยุดเดินรถในเส้นทางที่ไม่สามารถประมูลได้จำนวน 28 เส้นทาง เนื่องจากเอกชนได้เส้นทางไปแล้ว เช่น สาย 71 สาย 77 สาย 140 สาย 515 สาย 97 และสาย 39 เป็นต้น

7.ขอให้พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร มีวันหยุดเพิ่มจากเดิมอีก 1 วัน เป็นเดือนละ 5 วัน

8.ขอให้เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกเขต เนื่องจากขณะนี้มีพนักงานลาออก/เกษียณ/เลื่อนตำแหน่ง และป่วย ทำให้ทั้งสองตำแหน่งขาดทุกเขต ขอให้เปิดรับในวันที่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป

9.ให้ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์การ และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใส

10.ต้องให้สภาพแรงงานฯ มีส่วนร่วมในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์ของสมาชิกฯ ตามสภาพการจ้าง

11.ให้ประเมินผลประสิทธิภาพ คู่สัญญาทุกประเภทรวมทั้งสัญญาเช่าสัญญาณ GPS และเหมาซ่อม

12.ให้เปลี่ยนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC ให้เป็นเครื่องเล็ก และเปลี่ยนระบบให้เป็น 5G ระบบไม่เสถียรทำให้เก็บค่าโดยสารไม่ได้ ขาดรายได้เป็นจำนวนมาก

13.ขอให้ปรับเบี้ยขยันพนักงานที่ทำงานติดต่อกันเกิน 22 วันขึ้นไป ให้ปรับเป็น 300 บาท

14.ให้ปรับโครงสร้างให้เป็นบัญชีโครงสร้างเงินเดือนจากบัญชี ก. กับบัญชี ข. เป็นบัญชีเดียวกัน เพื่อความเป็นธรรมกับพนักงาน

15.ขอทราบความคืบหน้าการต่อสัญญาเช่าอู่บางพลี เนื่องจากหมดสัญญาในปี 66

16.ให้ตรวจสอบอัตรากำลังแฝง และพนักงานทำงานไม่ตรงตำแหน่ง เนื่องจากสร้างความเหลื่อมล้ำในสถานที่ทำงาน

17.ขอให้สนับสนุนเงินในกิจกรรมของสหภาพแรงงานฯ ในการอบรม-สัมมนา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ไม่น้อยกว่าปีละ 300,000 บาท

18.ขอให้ปรับการลาพักผ่อนประจำปีสำหรับพนักงานที่ไม่ใช้สิทธิ์การลา ให้ปรับเป็นการจ่ายเป็นเงินแทน

19.ตามข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้ให้มีผลผูกพันธ์เฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานฯ เท่านั้น เป็นไปตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ

20.ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการนำเสนอรัฐบาลให้ปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศและรถเมล์ธรรมดา (รถเมล์ร้อน) ครีมแดง ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การ และให้เก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ 15 บาทตลอดสาย รถครีมแดงบริการฟรี โดยให้รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย

กลับขึ้นด้านบน