ประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันฉัตรมงคล

ประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันฉัตรมงคล

ประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันฉัตรมงคล

รูปข่าว : ประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันฉัตรมงคล

ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ (4 พ.ค.2565) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน เข้าถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.2565 ซึ่งเป็นวันที่รำลึกถึง "พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร" หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี


สำหรับการเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมครั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และจัดระเบียบการเข้าออกโดยเว้นระยะห่าง เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างดี

ส่วนที่ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมพิธี


นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังได้ตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพร บริเวณชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน