สรรพากร เตรียมเก็บภาษีเงินได้แพลตฟอร์มต่างชาติ นำรายได้เข้าประเทศ

สรรพากร เตรียมเก็บภาษีเงินได้แพลตฟอร์มต่างชาติ นำรายได้เข้าประเทศ

สรรพากร เตรียมเก็บภาษีเงินได้แพลตฟอร์มต่างชาติ นำรายได้เข้าประเทศ

รูปข่าว : สรรพากร เตรียมเก็บภาษีเงินได้แพลตฟอร์มต่างชาติ นำรายได้เข้าประเทศ

อธิบดีกรมสรรพากร ประกาศเร่งศึกษาเก็บภาษีเงินได้ และกำไร บริษัทข้ามชาติ หวังสร้างความเป็นธรรม และแหล่งจัดเก็บรายได้ใหม่ของประเทศ คาดบังคับใช้ 2567

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า  จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการบริการอิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์มต่างชาติ (VAT for Electronic Service: VES) ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณมากกว่า 4,200 ล้านบาท ซึ่งสูงเกินเป้าหมายที่คาดว่าทั้งปีจะจัดเก็บได้ 5,000 ล้านบาท 

พร้อมกันนี้ยังเร่งศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากแพลตฟอร์มออนไลน์ บริษัทข้ามชาติ ซึ่งจะเป็นแหล่งจัดเก็บเงินได้แหล่งใหม่ที่สำคัญของประเทศ หลังหารือกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) ซึ่งมีสมาชิก 139 ประเทศทั่วโลกเห็นตรงกันที่จะดูแลปัญหาบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มักบริหารภาษี หรือ หลบเลี่ยงภาษี ด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่เรียกว่า สวรรค์ของนักฟอกเงิน แต่ให้บริการ หรือ หารายได้จากประเทศต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็นธรรมกับนิติบุคคลทั่วไปที่เสียภาษีเข้ารัฐ

 

เบื้องต้น โออีซีดี จะกำหนดให้ บริษัทข้ามชาติที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์ม (อี เซอร์วิส) ต้องเสียภาษีเงินได้โดยปันส่วนกำไรมาให้กับประเทศผู้ใช้บริการ แม้ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศที่ให้บริการ ก็ตาม เช่น บริษัทแพลตฟอร์มหนึ่งมีกำไรเกินร้อยละ 10 ของรายได้ ต้องปันกำไรให้ประเทศที่ให้บริการตามอัตราที่กำหนดซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป เกี่ยวกับอัตราการจัดเก็บและส่วนแบ่งรายได้ระหว่างประเทศที่ตั้งสถานประกอบการ และประเทศที่ให้บริการ แต่คาดว่าจะได้ความชัดเจนภายในปี 2566 และบังคับใช้ในปี 2567

นอกจากนี้ โออีซีดี ยังเห็นตรงกันที่จะลดการใช้มาตรการภาษีจูงใจลงทุนแต่หันไปกระตุ้นการลงทุนจริงแทนจึงกำหนดให้ สรรพากรสามารถเรียกเก็บภาษีจากกำไรของ บริษัทที่ไปลงทุนต่างประเทศให้เต็มอัตราเพดานขั้นต่ำ เช่น บริษัทหนึ่งตั้งบริษัทในประเทศที่เก็บภาษีร้อยละ 5 แต่ให้บริการประเทศที่เก็บภาษีร้อยละ 15 ดังนั้น สรรพากรของประเทศที่เก็บภาษีร้อยละ 15 สามารถเรียกเก็บภาษี top up จากบริษัทดังกล่าว อีกร้อยละ 10 คาดได้ข้อสรุปพร้อมกับมาตรการเก็บภาษีจากการปันกำไร

ทั้งนี้ หากคำนวณเงินได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติ ที่ให้บริการในไทย คิดเป็นรายได้ที่แพลตฟอร์มต่างชาติเก็บค่าบริการจากคนไทยไม่น้อยกว่า 60,000 ล้านบาท ในระยะเวลาเพียง 6 เดือนแรกของปีงบฯ

 

ส่วนความคืบหน้าการเก็บภาษีการขายหุ้นนั้น นายเอกนิติ กล่าวว่า กรมฯ ได้ศึกษารูปแบบการเก็บภาษีไว้หลายแนวทาง เช่น การยกเลิกประกาศยกเว้นภาษี หรือ การเสียภาษีตั้งแต่บาทแรกของเงินที่ได้จากการขายหุ้น หรือ กำหนดเงื่อนไขการเก็บ บนสมมติฐานจากพฤติกรรมผู้ลงทุนรายย่อย เพื่อไม่ให้กระทบการบริหารเงินออม ซึ่งเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว แต่การประกาศใช้ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และอาจไม่ใช่เร็ว ๆ นี้ หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ เพิ่งขึ้นดอกเบี้ย อาจกระทบเงินทุนไหลออก

นอกจากนี้ นายเอกนิติ กล่าวอีกว่า ตนเองเป็นข้าราชการประจำ ก็พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ แม้ยังผูกพันกับกรมนี้เป็นอย่างมาก และมั่นใจว่า นายลวรณ แสงสนิท ว่าที่อธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่ จะยังคงเดินหน้าและต่อยอดแนวทางการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 70 ของรายได้รัฐทั้งหมด

กลับขึ้นด้านบน