คลังปฏิเสธ “คนละครึ่ง เฟส 5” เฉพาะกลุ่ม

คลังปฏิเสธ “คนละครึ่ง เฟส 5” เฉพาะกลุ่ม

คลังปฏิเสธ “คนละครึ่ง เฟส 5” เฉพาะกลุ่ม

รูปข่าว : คลังปฏิเสธ “คนละครึ่ง เฟส 5” เฉพาะกลุ่ม

รายงานจากกระทรวงการคลัง ปฏิเสธเดินหน้าโครงการ “คนละครึ่ง เฟส5” เฉพาะกลุ่ม พร้อมย้ำขอเวลาประเมินเศรษฐกิจและผลกระทบจากราคาน้ำมันต่อระดับการบริโภคในประเทศ ก่อนตัดสินใจ

วันนี้ (7 พ.ค.2565) รายงานจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลัง ยังไม่ได้ตัดสินใจจะต่ออายุมาตรการ “คนละครึ่ง ระยะที่ 5” โดยอยู่ระหว่างประเมินดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ ทั้งการบริโภค การเพิ่มขึ้นของรายได้ หลังรัฐบาลประกาศเปิดประเทศ พร้อมกับผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคระบาด COVID-19

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น กระทรวงการคลังจึงต้องประเมินผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวต่อระดับการบริโภคในประเทศ ก่อนตัดสินใจพิจารณามาตรการที่เหมาะสม เบื้องต้นกระทรวงพลังงาน ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันสำหรับกลุ่มเปราะบางไปแล้ว จึงยังไม่มีการพิจารณาว่าจะออกแบบเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ตามที่เป็นข่าว

ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเริ่มโครงการ “คนละครึ่ง” กระทรวงการคลัง ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยขณะนั้นได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 อย่างรุนแรง คาดว่าจีดีพีจะติดลบ ร้อยละ 6.1 แต่ขณะนี้ กระทรวงการคลังประมาณการณ์จีดีพีทั้งปีขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.5 หลังรัฐบาลผ่อนคลายให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติแล้ว

กลับขึ้นด้านบน