ครม.ปรับเกณฑ์วีซ่าระยะยาวดึงต่างชาติ 1 ล้านคน

ครม.ปรับเกณฑ์วีซ่าระยะยาวดึงต่างชาติ 1 ล้านคน

ครม.ปรับเกณฑ์วีซ่าระยะยาวดึงต่างชาติ 1 ล้านคน

รูปข่าว : ครม.ปรับเกณฑ์วีซ่าระยะยาวดึงต่างชาติ 1 ล้านคน

ครม.ปรับเกณฑ์วีซ่าระยะยาว (LTR Visa) ตั้งเป้าดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 4 กลุ่มเป้าหมายเข้าไทย 1 ล้านคน เล็งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมเป้าหมายยาว 10 ปี

วันนี้ (10 พ.ค.2565) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (LTR Visa) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เสนอ เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงหรือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญให้เข้ามาพำนัก หรือทำงานในไทยระยะยาว 1 ล้านคน

สาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เช่น กำหนดประเภทการตรวจลงตรา สำหรับผู้พำนักระยะยาวขึ้นใหม่ (LTR Visa) โดยมีอายุการตรวจลงตรา 10 ปี กำหนดคุณสมบัติของคนต่างด้าว 4 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รวมถึงผู้ติดตามของคนต่างด้าว (คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 20 ปีจำนวนไม่เกิน 4 คน)

รวมทั้งกำหนดให้คนต่างด้าว และผู้ติดตามของคนต่างด้าวที่ได้รับเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราครั้งเดียวในอัตรา 50,000 บาท จากเดิม 100,000 บาท และสามารถยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน ตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว

 

 

กลับขึ้นด้านบน