เตรียมตัวให้พร้อม เช็กขั้นตอนใช้สิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-สก."

เตรียมตัวให้พร้อม เช็กขั้นตอนใช้สิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-สก."

เตรียมตัวให้พร้อม เช็กขั้นตอนใช้สิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-สก."

รูปข่าว : เตรียมตัวให้พร้อม เช็กขั้นตอนใช้สิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-สก."

เตรียมตัวให้พร้อม ทำความเข้าใจขั้นตอนก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-สก." 22 พ.ค.นี้

วันนี้ (17 พ.ค.2565) อีกเพียง 5 วัน คนกรุงจะได้เข้าคูหาเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. 

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนไปใช้สิทธิ 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตนเอง จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งให้เรียบร้อย

 

ขั้นตอนที่ 2

ยื่นหลักฐานแสดงตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ที่มีภาพถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ

 

ขั้นตอนที่ 3

ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ และรับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ ในกรณีที่ย้ายเขตที่อยู่ใหม่จะได้รับบัตรเลือกตั้งที่เขตที่อยู่ใหม่เพียงใบเดียว คือ บัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และจะต้องเดินทางไปยังเขตที่อยู่เดิมที่ได้ทำการเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก.

 

ขั้นตอนที่ 4

เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องให้เต็มช่อง โดยทำเครื่องหมาย ดังนี้

  • บัตรสีน้ำตาล เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. สามารถเลือกผู้สมัครได้ 1 คน เท่านั้น
  • บัตรสีชมพู เลือกตั้ง ส.ก. สามารถเลือกผู้สมัครได้เขตละ 1 คน ในเขตของตนเท่านั้น
  • หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครใดให้กากบาทที่ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนแล้วพับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ ให้เรียบร้อย

 

ขั้นตอนที่ 5

หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเอง โดยจะต้องสังเกตหีบบัตร และหย่อนให้ถูกประเภทด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง หากไม่ไปเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก."

 

กลับขึ้นด้านบน