เปิดคำแนะนำฉีด "COVOVAX - Moderna" ในเด็ก-วัยรุ่น

เปิดคำแนะนำฉีด "COVOVAX - Moderna" ในเด็ก-วัยรุ่น

เปิดคำแนะนำฉีด "COVOVAX - Moderna" ในเด็ก-วัยรุ่น

รูปข่าว : เปิดคำแนะนำฉีด "COVOVAX - Moderna" ในเด็ก-วัยรุ่น

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดคำแนะนำการฉีดวัคซีน COVOVAX ในกลุ่มอายุ 12-17 ปี ระยะห่าง 3 สัปดาห์ และ Moderna กลุ่มอายุ 6-11 ปี ระยะห่าง 4 สัปดาห์ พร้อมรับเปิดเรียน แบบ on-site

วันนี้ (17 พ.ค.2565) ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็ก และวัยรุ่น (ฉบับที่ 6) ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-<12 ปีและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ on-site ทุกโรงเรียนแบบเต็มรูปแบบ รวมทั้งเมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติการฉีดวัคซีนชนิดใหม่ ได้แก่ COVAVAX สำหรับเด็ก และขนานอายุความครอบคลุมวัคซีน Moderna ป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กเพิ่มเติม

  • วัคซีน COVOVAX กลุ่มอายุ 12-17 ปี ขนาด 5 ไมโครกรัม SARS-Cov-2 spike protein (0.5 มล.) จำนวน 2 ครั้ง ระยะห่าง 3 สัปดาห์
  • วัคซีน Moderna กลุ่มอายุ 6-11 ปี ขนาด 50 ไมโครกรัม (0.25 มล. ขนาดครึ่งหนึ่งของวัคซีนรูปแบบเดียวกับที่ใช้ในผู้ใหญ่) จำนวน 2 ครั้ง ระยะห่าง 4 สัปดาห์

 

ทั้งนี้ จากการศึกษา observer-blind, randomized, controlled ในระยะที่ 2/3 ในเด็กอินเดียอายุ 12-17 ปี 460 คน ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส พบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี และมีความปลอดภัยสูง อาสาสมัครที่ได้รับ COVOVAX มี serocoversion ที่ 14 วัน ภายหลังฉีดโดสที่ 2 ร้อยละ 98.8 วัคซีน COVOVAX มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงเฉพาะที่และทั้งระบบส่วนใหญ่มีอาการเพียงเล็กน้อย และหายได้ใน 1-2 วัน โดยผลข้างเคียงเฉพาะที่ที่พบบ่อย ได้แก่ เจ็บ ร้อยละ 36.4 ปวด ร้อยละ 11.3 ส่วนผลข้างเคียงทั้งระบบที่พบบ่อย ได้แก่ ไข้ ร้อยละ 22.5 ปวดศีรษะ ร้อยละ 18.8 อ่อนเพลีย ร้อยละ 14.2 และปวดเมื่อย ร้อยละ 9.2

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน