ครม.เคาะแผนใช้งบน้ำ 3.3 แสนล้านบาทผุด 5.9 หมื่นโครงการ

ครม.เคาะแผนใช้งบน้ำ 3.3 แสนล้านบาทผุด 5.9 หมื่นโครงการ

ครม.เคาะแผนใช้งบน้ำ 3.3 แสนล้านบาทผุด 5.9 หมื่นโครงการ

รูปข่าว : ครม.เคาะแผนใช้งบน้ำ 3.3 แสนล้านบาทผุด 5.9 หมื่นโครงการ

ครม.ไฟเขียวแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำปีงบฯ 2566 วงเงิน 334,256 ล้านบาท 59,334 รายการ พบกระทรวงเกษตรฯ ขอใช้งบมากสุด 159,226 ล้านบาท รองลงมาเป็นกระทรวงมหาดไทย 142,115 ล้านบาท

วันนี้ (17 พ.ค.2565) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้เห็นชอบแผน และให้พิจารณาในการจัดทำงบประมาณประจำปีงบ 2566 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้แจ้งสำนักงบประมาณเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว

สำหรับแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวน 59,334 รายการ วงเงินรวม 334,256 ล้านบาทจาก 26 หน่วยงาน 77 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเมื่อแยกตามลุ่มน้ำ ประกอบด้วย 

 • ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2,521 รายการ วงเงิน 53,118 ล้านบาท
 • ลุ่มน้ำมูล 6,683 รายการ วงเงิน 34,723  ล้านบาท
 • ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 10,302 รายการ วงเงิน 29,589 ล้านบาท
 • ลุ่มน้ำชี 5,889 รายการ วงเงิน 27,887 ล้านบาท
 • ลุ่มน้ำท่าจีน 1,542 รายการ วงเงิน 21,275 ล้านบาท
 • ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 1,499 รายการ วงเงิน 17,875 ล้านบาท 

เกษตรฯของบมากสุด 159,226 ล้านบาท 

นอกจากนี้ เมื่อแยกตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566  มีดังนี้

 • การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค 6,381 รายการ วงเงิน 18,383 ล้านบาท 
 • การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 27,754 รายการ วงเงิน 147,882 ล้านบาท
 • การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 3,630 รายการ วงเงิน 125,640 ล้านบาท
 • การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 2,028 รายการ วงเงิน 19,484 ล้านบาท
 • การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ 18,817 รายการ วงเงิน 1,575 ล้านบาท
 • และการบริหารจัดการ 724 รายการ วงเงิน 21,289 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เมื่อแยกตามกระทรวงและหน่วยงานพบว่า อันดับที่ใช้วงเงินมากสุด มีดังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 159,226 ล้านบาท 15,862 รายการ กระทรวงมหาดไทย 142,115 ล้านบาท  22,194 รายการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22,170 ล้านบาท 20,971 รายการ กระทรวงคมนาคม 6,274  ล้านบาท 61 รายการ สำนักนายกรัฐมนตรี 2,135 ล้านบาท 77 รายการ กระทรวงกลาโหม 1,264 ล้านบาท 133 รายการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 645 ล้านบาท 29 รายการ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 398 ล้านบาท  5 รายการ

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน