รายงานพิเศษ : 8 ปี ใช้เงินไปเพื่อระบบระบายน้ำ 3 หมื่นล้าน

รายงานพิเศษ : 8 ปี ใช้เงินไปเพื่อระบบระบายน้ำ 3 หมื่นล้าน

รายงานพิเศษ : 8 ปี ใช้เงินไปเพื่อระบบระบายน้ำ 3 หมื่นล้าน

รูปข่าว : รายงานพิเศษ : 8 ปี ใช้เงินไปเพื่อระบบระบายน้ำ 3 หมื่นล้าน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายงานพิเศษ : เปิดงบประมาณ 8 ปี "เครื่องสูบน้ำ" กทม.

กทม.ใช้งบประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2565) เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการระบายน้ำ จากข้อมูลที่ได้ตรวจสอบจาก data.go.th พบข้อมูลว่า 8 ปี กทม.ใช้งบประมาณ เพื่อระบบการระบายน้ำ มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท (33,367,193,347)

ที่น่าสนใจ คือ หน่วยงานที่ใช้งบประมาณ ไม่ใช่แค่สำนักการระบายน้ำ หรือ สำนักงานเขต เท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ มาร่วมกันใช้เงิน เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบการระบายน้ำ เช่น หน่วยงานส่วนกลาง ของกทม. ประกอบด้วย สำนักปลัดกทม., สำนักคลัง, สำนักการศึกษา, สำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว, สำนักอนามัย รวมถึง สำนักงานสถานธนานุบาล ก็ยังใช้เงินไปกับระบบการระบายน้ำด้วย

งบประมาณที่ใช้ไปมากกว่า 33,000 ล้านบาท ในระยะเวลาเพียง 8 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2565) สำนักการระบายน้ำมีโครงการต่าง ๆ เพื่อใช้เงินมากเป็นอันดับ 1 มากกว่า 2,344 โครงการ และสำนักการระบายน้ำ ก็เป็นหน่วยงานอันดับ 1 ที่ใช้เงินมากที่สุด มากกว่า 29,000 ล้านบาท (29,233,404,164) และในปี 2564 เป็นปีที่ใช้เงินมากที่สุด กว่า 14,000 ล้านบาท (14,220,393,109)

หน่วยงานอันดับที่ 2 รองลงมา เป็นหน่วยงานที่ใช้เงินมาก คือ สำนักสิ่งแวดล้อม ใช้เงินไปกว่า 1,000 ล้านบาท (1,356,973,262) แต่ที่น่าสนใจคือ การใช้เงินไปมากกว่า 1,000 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 8 ปี ของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. พบโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบการระบายน้ำเพียง 18 โครงการเท่านั้น

และข้อมูลที่น่าสนใจกว่านั้น คือ ปี 2563 สำนักสิ่งแวดล้อมใช้เงินไปมากที่สุด กว่า 7 ร้อยล้านบาท (753,300,000) แต่ไม่มีรายละเอียดครับว่า ใช้เงินไปกับโครงการอะไรบ้าง

เขตไหนใช้งบฯ เพื่อระบายน้ำมากที่สุด

กทม. แบ่งหน่วยงานเป็นทั้งหมด 50 เขต แต่เมื่อดูข้อมูลเฉพาะไปที่ โครงจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีโครงการต่าง ๆ ในด้านการระบายน้ำมากที่สุด ถึง 127 โครงการ ใช้เงินไปมากกว่า 77 ล้านบาท (77,150,521)

และพบว่า ปี 2563 เป็นปีที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ใช้เงินมากกว่า ทุก ๆ ปี ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา คือใช้เงินกว่า 24 ล้านบาท (24,289,832)

อย่างไรก็ตามแม้ว่า เขตบางกอกใหญ่ มีโครงการเกี่ยวข้องกับระบบระบายน้ำมากที่สุด แต่ก็ไม่ใช่สำนักงานเขตที่ใช้งบประมาณมาก เพราะเขตที่ใช้เงินมากที่สุด 5 อันดับ คือ
อันดับ 1 เขตยานนาวา ใช้เงิน 130 ล้านบาท (130,052,346)
อันดับ 2 เขตบางซื่อ 124 ล้านบาท (124,762,327)
อันดับ 3 เขตบางคอแหลม 120 ล้านบาท (120,964,579)
อันดับ 4 เขตบาวงแค 100 ล้านบาท (105,448,856)
อันดับ 5 เขตบางกอกใหญ่ 77 ล้านบาท (77,150,521)

น่าสังเกตว่า สำนักงานเขตที่ใช้เงินกันมากใน 5 อันดับ เป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา และริมคลอง ที่เชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยา และปีที่ใช้เงินกันมาก คือปีงบประมาณ ปี 2562-2563

กลับขึ้นด้านบน