เช็กสัญญาณเตือน “มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ” ภัยเงียบใกล้ตัว

เช็กสัญญาณเตือน “มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ” ภัยเงียบใกล้ตัว

เช็กสัญญาณเตือน “มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ” ภัยเงียบใกล้ตัว

รูปข่าว : เช็กสัญญาณเตือน “มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ” ภัยเงียบใกล้ตัว

“มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ” เกิดจากภาวะเซลล์เยื่อบุผิวด้านในกระเพาะปัสสาวะเจริญเติบโตรวดเร็วผิดปกติ จนกลายเป็นเนื้อร้าย สัญญาณเตือนอาการปัสสาวะปนเลือด หรือปวดขณะปัสสาวะ

วันนี้ (20 พ.ค.2565) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็นมะเร็งที่เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะ มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และพบบ่อยในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป

จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งประเทศไทย โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า แต่ละปีมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเพศชายและเพศหญิงรายใหม่ประมาณ 1,900 และ 600 คนตามลำดับ

สำหรับสาเหตุการเกิดโรค ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่ามีหลายปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เช่น การสูบบุหรี่ การสัมผัสสารเคมี การติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ หรือติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะแบบเรื้อรัง การระคายเคืองและการอักเสบเนื่องจากก้อนนิ่ว เป็นต้น

ขณะที่ นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า อาการทั่วไปของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะปนเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย ปวดเบ่งขณะปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย แสบ ขัด หรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เรื้อรัง เป็นต้น อาการดังกล่าวอาจเกิดจากโรคอื่นๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นหากพบอาการผิดปกติเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง

สำหรับการรักษาประกอบด้วยหลายวิธี ขึ้นอยู่กับระยะของโรคและสุขภาพของผู้ป่วย โดยทั่วไปผู้ป่วยในระยะที่โรคยังไม่ลุกลาม การรักษาหลักคือการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านท่อปัสสาวะไปตัดเนื้องอกออก กรณีที่มะเร็งลุกลาม แพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดและการใช้รังสีรักษา ขึ้นอยู่กับระยะของโรค

แม้ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด แต่สามารถป้องกันการเกิดโรคจากการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงหมั่นสังเกตร่างกายและพบแพทย์เมื่อเริ่มมีอาการผิดปกติ อาจทำให้พบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ส่งผลให้การรักษาได้ผลดีและมีโอกาสหายจากโรค

 

กลับขึ้นด้านบน