เตือนคนไทยไปทำงาน "นวดสปา" ในอินเดีย เลี่ยงใช้วีซ่าผิดประเภท

เตือนคนไทยไปทำงาน "นวดสปา" ในอินเดีย เลี่ยงใช้วีซ่าผิดประเภท

เตือนคนไทยไปทำงาน "นวดสปา" ในอินเดีย เลี่ยงใช้วีซ่าผิดประเภท

รูปข่าว : เตือนคนไทยไปทำงาน "นวดสปา" ในอินเดีย เลี่ยงใช้วีซ่าผิดประเภท

กต.เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานนวดสปาในอินเดีย หลังพบหลายคนขอวีซ่าผิดประเภท-อยู่เกินกำหนด เสี่ยงถูกจับดำเนินคดีและออกจากอินเดียไม่ได้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด แนะศึกษาข้อมูล ตรวจสอบความน่าเชื่อถือนายจ้าง เงื่อนไขทำงาน หลีกเลี่ยงใช้วีซ่าผิดประเภท

วันที่ 20 พ.ค.2565 กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า คนไทยที่จะไปทำงานนวดสปาหลายรายใช้วิธีการขอวีซ่าเพื่อไปติดต่อธุรกิจในอินเดีย ซึ่งจะสามารถอาศัยอยู่ในอินเดียได้นานกว่าการขอวีซ่าแบบท่องเที่ยว แต่เมื่อเดินทางไปถึงอินเดียแล้ว กลับประกอบอาชีพในร้านสปา หรือร้านนวด ซึ่งเป็นการใช้วีซ่าผิดประเภท เมื่อถูกจับจะถูกตั้งข้อหาใช้วีซ่าผิดประเภท หรือการอยู่เกินกำหนด และจะไม่สามารถประกอบอาชีพ และไม่สามารถเดินทางออกจากอินเดียได้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด ทั้งนี้ ศาลอินเดียพิจารณาคดีเป็นเวลานาน (อาจนานกว่า 2-3 ปี)

อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานในอินเดียให้ถูกต้องตามกฎหมาย, ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนายจ้าง หรือผู้ที่ชักชวนไปทำงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด เช่น เงื่อนไขการทำงาน สัญญาจ้าง สภาพความเป็นอยู่ ค่าตอบแทน, หลีกเลี่ยงการใช้วีซ่าผิดประเภท, นำสัญญาจ้างงานติดต่อกรมการจัดหางานเพื่อพิจารณา

 

นอกจากนี้ มีข้อควรระวัง คือ อาจไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือสวัสดิการตามที่ตกลงกัน, ถูกยึดหนังสือเดินทางและกักขังหน่วงเหนี่ยว และถูกเรียกเงินค่าชดเชย หรือค่าดำเนินการ หากต้องการยกเลิกสัญญา หรือเดินทางกลับไทย, ถูกบังคับให้ทำงานผิดกฎหมาย และอาจถูกตำรวจจับและใช้เวลานานในการดำเนินคดี

 

กลับขึ้นด้านบน