ศูนย์บางซื่อฯ เปิดวอร์กอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี

ศูนย์บางซื่อฯ เปิดวอร์กอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี

ศูนย์บางซื่อฯ เปิดวอร์กอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี

รูปข่าว : ศูนย์บางซื่อฯ เปิดวอร์กอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดวอร์กอินฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรี เข็มที่ 1, 2, 3, 4 จำนวนจำกัด เริ่มวันนี้ (21 พ.ค.) เวลา 09.00-15.00 น.

วันนี้ (21 พ.ค.2565) ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งว่า ได้รับสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นาจำนวนหนึ่ง จึงเปิดบริการวอร์กอิน (ลงทะเบียน ณ จุดฉีด) วัคซีนโมเดอร์นาเข็มต่าง ๆ ดังนี้

  • เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน จะได้รับเป็นสูตรไขว้ (Mn-Pz) เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา - เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่าง 28 วัน
  • เข็มที่ 2,3,4 วัคซีนโมเดอร์นา โดยระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนในเข็มก่อนหน้า

สำหรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รับบริการได้ที่ประตู 1 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.เป็นต้นไป เวลา 9.00 - 15.00 น. จนกว่าวัคซีนจะหมด

 

ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่ได้รับสนับสนุนมามีจำนวนจำกัด ศูนย์ฯ จะหยุดให้บริการเมื่อวัคซีนหมด ส่วนผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3,4 วัคซีนไฟเซอร์แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้ และเข็มกระตุ้นสามารถเลือกรับบริการในรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส กล้ามเนื้อครึ่งโดส ชั้นผิวหนัง

 

กลับขึ้นด้านบน