แท็กซี่ยื่น กมธ.แรงงาน ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด

แท็กซี่ยื่น กมธ.แรงงาน ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด

แท็กซี่ยื่น กมธ.แรงงาน ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด

รูปข่าว : แท็กซี่ยื่น กมธ.แรงงาน ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด

สมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย ยื่น กมธ.แรงงาน แก้ไขปัญหาหนี้สินผู้ประกอบการรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) เหตุได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันนี้ (25 พ.ค.2565) นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะ กมธ.การแรงงาน และคณะ รับยื่นหนังสือจากนายเกรียงไกร แก้วเกตุ ประธานสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทยและคณะ เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินผู้ประกอบการรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่รุนแรงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและมีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม

ประกอบกับผลกระทบจากรถยนต์รับจ้างป้ายดำที่ไม่จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย นำรถเข้ามารับผู้โดยสารเป็นจำนวนมากทำให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่หาเงินลำบากมากขึ้นและรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจุบันสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย มีจำนวนสมาชิกประมาณ 3,000 กว่าคนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่ต้องการรีไฟแนนซ์กับทางภาครัฐเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ สามารถส่งค่างวดรถได้ มีเงินเหลือใช้ในการหมุนเวียนในครอบครัว และสามารถลดปัญหาหนี้เสียได้ในอนาคต ซึ่งผู้ขับขี่สาธารณะทุกคนถือว่าเป็นผู้ประกอบการเนื่องจากทางกรมการขนส่งทางบก ได้ให้ผู้ขับขี่สาธารณะที่นำรถเข้าจดทะเบียนจะต้องยื่นขอใบประกอบการก่อนนำเข้าไปจดทะเบียนให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ จึงขอให้ภาครัฐนำเงินมาช่วยเหลือในการรีไฟแนนซ์โดยผ่านธนาคารของภาครัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งกำกับดูแลโครงการรีไฟแนนซ์ให้สำเร็จลุล่วงและปรับลดกฎเกณฑ์เงื่อนไขให้สมาชิกผู้ขับขี่รถแท็กซี่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน

ด้านนายสุเทพ อู่อ้น กล่าวว่า มีความเข้าใจในความรู้สึกของพี่น้องผู้ขับขี่รถแท็กซี่ โดยคณะ กมธ. ได้นำปัญหาเรื่องร้องเรียนเหล่านี้มาพิจารณา และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อรับเรื่องเหล่านี้ไปดำเนินการแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหา จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีการทำงานที่เร่งรัดและจัดระบบโครงสร้างในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม คณะ กมธ. จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน