ปมไม่จ้าง "ผู้ต้องขัง" ลอกท่อ "สมศักดิ์" เตรียมชง "ชัชชาติ"สานต่อ

ปมไม่จ้าง "ผู้ต้องขัง" ลอกท่อ "สมศักดิ์" เตรียมชง "ชัชชาติ"สานต่อ

ปมไม่จ้าง "ผู้ต้องขัง" ลอกท่อ "สมศักดิ์" เตรียมชง "ชัชชาติ"สานต่อ

รูปข่าว : ปมไม่จ้าง "ผู้ต้องขัง" ลอกท่อ "สมศักดิ์" เตรียมชง "ชัชชาติ"สานต่อ

"สมศักดิ์" มอบหมายกรมราชทัณฑ์ เตรียมทำหนังสือส่งถึง "ชัชชาติ" ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ จ้างผู้ต้องขังช่วยลอกท่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระบายไม่ทัน ระบุอดีตผู้ว่าฯ คนเก่าไม่ยอม เหตุให้เอกชนทำ ตรวจสอบพบเหตุผลไม่จ้าง อัศวิน ระบุไม่ตรงระเบียบกระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดเผยการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยวาระพิจารณาเรื่องการส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำงานสาธารณะหรือทำงานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจำ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่พึ่งผ่านพ้นไป นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ ที่ได้รับเลือกจากประชาชนเป็นคนที่เปิดกว้าง จึงอยากให้กรมราชทัณฑ์ ติดต่อผู้ว่าฯคนใหม่ ให้เสนอตัวเข้าไปทำงานที่เป็นการบริการประชาชน และเป็นงานให้ผู้ต้องขังมีทักษะเพิ่มขึ้น ได้รับค่าแรงด้วย

ชงจ้างนักโทษช่วยลอกท่อแก้น้ำท่วม

รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า เชื่อว่าผู้ว่าฯ คนใหม่ น่าจะสนใจในจุดนี้ เนื่องจากขณะนี้พื้นที่ กทม.มีผลกระทบช่วงฝนจะตก หากเสนอไปจะรับงานได้เต็มที่ เช่น การช่วยลอกท่อระบายน้ำ ขอให้กรมราชทัณฑ์ทำหนังสือนำไปก่อน โดยอาจจะทำในราคามาตรฐานของราชทัณฑ์ คิดว่าเป็นไปได้

ผมพยายามสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังได้มีงานทำ และเป็นงานบริการช่วยสังคม ที่ผ่านมาผมพยายามสร้างความแตกต่าง พยายามช่วยคนเมืองกรุง แต่ผู้ว่าฯคนเก่าไม่ยอม

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า หวังว่าผู้ว่าฯคนใหม่นี้เป็นคนที่เปิดกว้าง น่าจะให้โอกาสพวกเราได้ช่วยสังคม ช่วยให้คนของมีงานทำ กรมราชทัณฑ์ลองให้ฝ่ายกฎหมายดูเรื่องการทำหนังสือ ขอให้รีบทำ หากเรารีบเสนอให้เร็ว อย่างน้อยเมื่อมีการเปิดประชุมสภา กทม.ในสัปดาห์หน้า พวกเขาจะได้เห็นและพิจารณาได้เลย น่าจะเป็นเรื่องที่ดี

ภาพ : เฟซบุ๊กผู้ว่าฯอัศวิน

ภาพ : เฟซบุ๊กผู้ว่าฯอัศวิน

ชัชชาติ ขานรับจ้างผู้ต้องขังลอกท่อ

นายชัชชาติ กล่าวว่า ส่วนกรณีที่กระทรวงยุติธรรมเสนอให้ใช้ผู้ต้องขังลอกท่อ เหมือนเดิม ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บอกว่า ยินดี แต่เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านเกิดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีข้อจำกัดเรื่องของกฎระเบียบ

ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้น เตรียมที่จะประสานหรือหาเวลาไปพูดคุยกับ นายสมศักดิ์  รัฐมนตรีในเรื่องนี้อีกครั้ง

กางแผนขุดลอกคลองกทม.ปี65 ยุคอัศวิน 

ข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำ กทม.ระบุว่าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ปี 2565 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าฯ กทม.จัดเจ้าหน้าที่ลอกท่อระบายน้ำความยาวกว่า 3,348 กม. ขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะ ดูดตะกอนที่ตกค้างในอุโมงค์ เพื่อเปิดทางน้ำไหลเป็นประจำตลอดทั้งปี รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องคีบขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ ทดแทนการใช้แรงงานคน เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะลอยมาติดตะแกรงรับน้ำ กีดขวางทางระบายน้ำ มีการตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานและจัดเจ้าหน้าที่หน่วย BEST ประจำสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำตลอด 24 ชั่วโมง สามารถลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 

ข้อมูลระบุว่า มีการตั้งวงเงินงบแก้ปัญหาน้ำท่วมในกทม.ของปี 65 แบ่งเป็นเงินงบกทม.จำนวน  3,376,502,686 บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  519,842,500  บาท รวมวงเงิน 3,896,345,186 บาท 

ภาพ : สำนักการระบายน้ำกทม.

ภาพ : สำนักการระบายน้ำกทม.

"อัศวิน" ชี้เหตุลอกท่อไม่ตรงกับระเบียบกระทรวงการคลัง 

ขณะที่ย้อนกลับไปเมื่อปี 2561 พล.ต.อ.อัศวิน โพสต์เฟซบุ๊ก อัศวิน ขวัญเมือง ชี้แจงในประเด็นที่ไม่จ้างกรมราชทัณฑ์มาลอกท่อ แต่ต้องจ้างเอกชน สาเหตุเพราะ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กระทรวงการคลัง ได้ออกบังคับใช้กับทุกหน่วยงานของรัฐ การลอกท่อไม่อยู่ในความหมายของงานก่อสร้าง จึงไม่อาจจ้างกรมราชทัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวงได้ จนกว่ากรมราชทัณฑ์จะเป็นฝ่ายเสนอขอเพิ่มเติมกฎกระทรวง

ขณะนี้กรมราชทัณฑ์ก็ยังไม่มีการเสนอขอเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการล่าช้าจนเกินไป กทม.จึงต้องจัดหาผู้รับจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ e-bidding  

นอกจากนี้พล.ต.อ.อัศวิน ระบุว่า กทม.ลอกท่อ ไม่รอฝนทุกปี จะกำหนดแผนลอกท่อหมุนเวียนไปตามจุดต่างๆ เพราะท่อระบายน้ำในกทม.มีความยาวมากถึง 6,300 กิโลเมตร จึงจำเป็นต้องกำหนดแผนลอกท่อหมุนเวียนไปไม่ได้ลอกท่อที่เดิมทุกปี ปี 2561 กทม.มีแผนดำเนินการบนถนนสายหลัก สายรอง และตรอก ซอยต่างๆ ประมาณ 3,404 กิโลเมตร

การดำเนินการ นอกจากจะใช้แรงงานของเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตแล้วยังได้จ้างเหมาเอกชนดำเนินการในบางพื้นที่ด้วย ส่วนพื้นที่ซึ่งไม่ได้อยู่ในความดูแลของกทม. ก็เข้าไปร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วถึง 

  

 

กลับขึ้นด้านบน