เปิดงบประมาณลอกท่อ กทม. 7 ปีกว่า 400 ล้าน

เปิดงบประมาณลอกท่อ กทม. 7 ปีกว่า 400 ล้าน

เปิดงบประมาณลอกท่อ กทม. 7 ปีกว่า 400 ล้าน

รูปข่าว : เปิดงบประมาณลอกท่อ กทม. 7 ปีกว่า 400 ล้าน

ไทยพีบีเอส ได้ตรวจสอบวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา “ลอกท่อระบายน้ำ” ของ กทม.ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2564 มีทั้งสิ้น 437 ล้านบาท

ไทยพีบีเอส ตรวจสอบวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา “ลอกท่อระบายน้ำ” ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2564 มีทั้งสิ้น 437 ล้านบาท ปี 2559 มีงบประมาณน้อยที่สุดแค่ 5 ล้านบาท และสูงสุดอยู่ที่ 107 ล้านบาท ในปี 2563

 

ตลอดช่วง 7 ปี มีการจ้าง "กรมราชทัณฑ์" มาลอกท่อระบายน้ำใน กทม.ทั้งหมด 18 โครงการ รวมเป็นเงิน 44 ล้านบาท แต่ กทม.ไม่ได้จ้างกรมราชทัณฑ์อย่างเดียว คำถามคือ ระหว่างการจ้างเอกชน กับ กรมราชทัณฑ์ ลอกท่อระบายน้ำ กทม.จ้างใครแพงกว่ากัน ?

 

 

ข้อมูลปี 2558 มาเปรียบเทียบปีนั้น กทม.ตั้งงบประมาณไว้ 72 ล้านบาท, จ้างกรมราชทัณฑ์ 13 โครงการ รวมเป็นเงิน 38 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยต่อโครงการ 2.9 ล้านบาท จ้างเอกชนทั้งหมด 29 โครงการ รวมเป็นเงิน 32 ล้านบาท เฉลี่ยต่อโครงการประมาณ 1.1 ล้านบาท

 

ถ้าดูจากตัวเลขนี้ ราคาเฉลี่ยต่อโครงการที่ กทม.จ้าง กรมราชทัณฑ์ มีมูลค่าสูงกว่าเอกชน กว่า 1.8 ล้านบาท ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เสนอให้ผู้ว่า กทม.คนใหม่จ้างกรมราชทัณฑ์ ด้วยราคามาตรฐานของกรมฯ คำถาม ก็คือ ราคามาตรฐานของกรมราชทัณฑ์คือเท่าไหร่

 

ถ้าใช้เกณฑ์เก่าปีงบประมาณ 2558 และ กทม.ยืนยันจะจ้าง กรมราชทัณฑ์ ด้วยราคาที่สูงกว่าเอกชน ก็ต้องกลับไปตรวจสอบว่า คุณภาพของงานลอกท่อระบายน้ำ มีความแตกต่างกันหรือไม่ และนี่คือ คำถามที่ ผู้ว่า ฯ กทม.คนใหม่ที่จะเข้ารับตำแหน่ง ต้องตอบ

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน