“เพื่อไทย” จับมือ “ก้าวไกล” ยกระดับสภากทม.โปร่งใส-ตรวจสอบได้

“เพื่อไทย” จับมือ “ก้าวไกล” ยกระดับสภากทม.โปร่งใส-ตรวจสอบได้

“เพื่อไทย” จับมือ “ก้าวไกล” ยกระดับสภากทม.โปร่งใส-ตรวจสอบได้

รูปข่าว : “เพื่อไทย” จับมือ “ก้าวไกล” ยกระดับสภากทม.โปร่งใส-ตรวจสอบได้

แกนนำพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล ยังไม่เคาะชื่อประธานและรองประธานสภากทม. จนกว่ากกต.จะรับรองผลการเลือกตั้ง พร้อมแถลงความร่วมมือในการยกระดับการทำงานของสภากทม.ให้โปร่งใสและตรวจสอบได้

วันนี้ (27 พ.ค.2565) พรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล แถลงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในสภากรุงเทพมหานคร

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจ ให้โอกาสส.ก.ของทั้งสองพรรคได้รับใช้ประชาชน โดยหลังจากมีการหารือกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล จึงได้ข้อตกลงในการทำงานร่วมกันที่จะยกระดับประสิทธิภาพ และความโปร่งใสของสภากรุงเทพฯ

ด้านนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวว่า ส.ก.พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล เตรียมแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาฯ เพื่อตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะทำให้การบริหารของ กทม.เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตอบสนองประโยชน์ของชาว กทม.อย่างแท้จริง

ทั้งสองพรรคยังเห็นตรงกันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา กทม. เพื่อให้ภาคประชาชน สามารถตรวจสอบการทำงานของส.ก.ได้

ส่วนตำแหน่งประธานและรองประธานสภากทม.นั้น นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาคกทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวด้วยว่า การจัดสรรตำแหน่งจะเป็นไปตามความเหมาะสม ซึ่งตำแหน่งประธานเป็นของพรรคเพื่อไทย และรองประธานเป็นของพรรคก้าวไกล ตามสัดส่วนของจำนวนส.ก.ที่แต่ละพรรคได้รับเลือกตั้ง ซี่งจะมีความชัดเจนหลังจากที่กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง

กลับขึ้นด้านบน