"ปดิพัทธ์" แนะปรับกระจายงบฯ ช่วยเหลือเกษตรกร 4 ด้าน

"ปดิพัทธ์" แนะปรับกระจายงบฯ ช่วยเหลือเกษตรกร 4 ด้าน

"ปดิพัทธ์" แนะปรับกระจายงบฯ ช่วยเหลือเกษตรกร 4 ด้าน

รูปข่าว : "ปดิพัทธ์" แนะปรับกระจายงบฯ ช่วยเหลือเกษตรกร 4 ด้าน

"ปดิพัทธ์" แนะรัฐบาลปรับกระจายงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาหนี้ น้ำ ที่ดิน และโรคระบาด

วันนี้ (31 พ.ค.2565) นายปดิพัทธ์ สันติภาดา พรรคก้าวไกล อภิปรายถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 66 ถึงการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการเกษตร โดยเสนอให้ปลดล็อกปัญหาน้ำ หนี้ ที่ดิน โรคระบาด โดยระบุว่า มีงบฯเกี่ยวกับการเกษตรรวมกว่า 2.5 แสนล้านบาท แต่ต้องเปลี่ยนจากกระจุกเป็นกระจาย

ปัญหาแหล่งน้ำที่กระจุกรวมศูนย์แก้ปัญหาน้ำแล้งไม่ได้ โดยพบการสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่แต่แก้ปัญหาภัยแล้งไม่ได้ โดยกรมชลประทานใช้เงิน 1.2 แสนบาท กว่าจะได้น้ำมาใช้งาน 1 ไร่ และปัญหาโครงการขนาดใหญ่ คือ ล่าช้า และไม่มีความโปร่งใส เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนตลิ่งแม่น้ำ และงบฯศึกษาโครงการกว่าพันล้าน ซ้ำซ้อน และมีคำถามเรื่องความโปร่งใสของโครงการ

พรรคก้าวไกลเสนอเปลี่ยนงบประมาณน้ำจากกระจุกเป็นกระจาย ตั้งงบประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท/ปี สร้างพื้นที่เก็บน้ำ 1,000 ล้าน ลบ.ม./ปี จากนั้นกระจายให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ ร่วมกับ อปท.เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ครอบคลุมเกษตรกรนอกเขตชลประทาน 4 ล้านไร่/ปี

ขณะที่หนี้เกษตกรมีหนี้สูงกว่า 1.8 ล้านล้านบาท แต่การช่วยเหลือน้อย พรรคฯขอให้เพิ่มเงินทุนปรับโครงสร้างหนี้ 2.5 หมื่นล้านบาท ช่วยเกษตรกรกลุ่มสูงอายุก่อน จำนวน 3.7 แสนคน และนำที่ดินมาเช่าให้ปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงเพื่อให้เกษตรกรไม่ต้องรับความเสี่ยงและยังเพิ่มพื้นที่ป่า 

นายปดิพัทธ์ ยังระบุถึง ปัญหาเกษตรกรเรื่องที่ดินทำกินที่มีข้อพิพาท จำนวน 1.2 ล้านคน แต่มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำนวน 189 ล้านบาท และ สนง.คกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติมีงบพิสูจน์สิทธิ์ 50 ล้านบาท สำหรับปรชาชน 1,300 คน กรมที่ดินเตรียมงบประมาณในการออกโฉนด 130 ล้านบาท โดยข้อเสนอพรรคฯคือ ตั้งโครงการพิสูจน์ที่ดิน 10,000 ล้านบาท เพื่อพิสูจน์ที่ดินที่มีข้อพิพาท 13 ล้านไร่ ใน 5 ปี

ขณะที่งบประมาณแก้ปัญหาโรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์พบว่ามีการจัดสรรน้อยลง และกรมปศุสัตว์ของบกลางเพื่อแก้ปัญหาโรคระบาดในสัตว์มากกว่างบปกติที่ตั้งไว้

 

 

กลับขึ้นด้านบน