สำนักการระบายน้ำ แจงความคืบหน้าขุดลอกคลองใน กทม.

สำนักการระบายน้ำ แจงความคืบหน้าขุดลอกคลองใน กทม.

สำนักการระบายน้ำ แจงความคืบหน้าขุดลอกคลองใน กทม.

รูปข่าว : สำนักการระบายน้ำ แจงความคืบหน้าขุดลอกคลองใน กทม.

สำนักการระบายน้ำ แจงความคืบหน้าการขุดลอกคลองในกรุงเทพฯ เพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำเมื่อมีฝนตก

วันนี้ (4 มิ.ย.2565) สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการขุดลอกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า กรุงเทพมหานครมีคูคลอง ลำราง ลำกระโดง เป็นทางระบายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 1,980 คลอง ความยาวรวม ประมาณ 2,745 กิโลเมตร

โดยสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต มีแผนดำเนินการขุดลอกคลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดทางน้ำไหล เก็บขยะวัชพืช ผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก

 

โดยตั้งแต่ปี 2563 ได้รับงบประมาณดำเนินการไป 138 คลอง ความยาวรวม 282,355 เมตร

ต่อมาในปี 2564 ได้งบขุดลอก 42 คลอง รวมระยะทาง 88,977 เมตร

ส่วนในปี 2565 นี้ได้รับงบประมาณขุดลอก 42 คลอง รวมระยะทาง 60,134 เมตร แบ่งเป็นงบประมาณประจำปี 32 คลอง จะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.2565

และส่วนที่สภากรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 10 คลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือน มิ.ย.นี้ และจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภาย 90 วัน หากดำเนินการขุดลอกคลองแล้วเสร็จ จะเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก

 

อย่างไรก็ตามในระยะเร่งด่วนนี้ ทางสำนักการระบายน้ำ ได้ใช้แรงงานคน อุปกรณ์ เครื่องจักร ดำเนินการขุดลอกเอง จำนวน 35 คลอง (ต.ค. 63 – พ.ค 65) โดยเน้นขุดลอกคลองที่มีสภาพตื้นเขินมากและอยู่ในพื้นที่ใกล้จุดเสี่ยงน้ำท่วม

นอกจากนี้ในปี 2566 สำนักการระบายน้ำ ได้มีแผนการขุดลอกคลองเพื่อเชื่อม 9 คลองสายหลัก กับอีกจำนวน 65 คลอง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำให้ไหลไปลงสู่อุโมงค์ และสถานีสูบน้ำ แล้วระบายน้ำไปลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมความยาว 393,174 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต

กลับขึ้นด้านบน