ทบ.ชี้แจงปมตั้งงบฯ 7.57 ล้าน พิสูจน์ "จีที 200" ก่อนศาลตัดสินชนะ

ทบ.ชี้แจงปมตั้งงบฯ 7.57 ล้าน พิสูจน์ "จีที 200" ก่อนศาลตัดสินชนะ

ทบ.ชี้แจงปมตั้งงบฯ 7.57 ล้าน พิสูจน์ "จีที 200" ก่อนศาลตัดสินชนะ

รูปข่าว : ทบ.ชี้แจงปมตั้งงบฯ 7.57 ล้าน พิสูจน์ "จีที 200" ก่อนศาลตัดสินชนะ

ทบ.ชี้แจงฟ้องทั้งคดีอาญาและคดีปกครอง ปมจีที 200 จำเป็นต้องตรวจสอบเครื่องเพื่อผลทางคดี โดยการตั้งงบฯ ขอตรวจสอบ 7.57 ล้านบาท เป็นช่วงก่อนที่ศาลมีคำพิพากษา

วันนี้ (7 มิ.ย.2565) พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก โฆษกกองทัพบก (ทบ.) ได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการอภิปรายในการตั้งงบประมาณเพื่อการตรวจสอบเครื่องตรวจจับสารเสพติด อาวุธ และวัตถุระเบิด (GT200 Detection Substances) ของกองทัพบก ว่า เรื่องดังกล่าวโฆษกกระทรวงกลาโหม, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณะในเบื้องต้นไปแล้ว ทบ.ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในภาพรวมของการดำเนินการทางกฎหมายต่อ จีที 200 ดังนี้

หลังจากที่ ทบ.ได้พบข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ จีที 200 ที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติและก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ ทบ.ได้ยุติการใช้งานและได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของทางราชการในทุกด้าน

ยืนยันฟ้องเอกชนทั้งคดีอาญา-คดีทางปกครอง

สิ่งสำคัญที่สุด คือ ได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อบริษัทเอกชนคู่สัญญา โดยตั้งแต่ปี 2559 ได้ดำเนินการฟ้องดำเนินคดีต่อบริษัทเอกชนคู่สัญญาใน 2 ศาล เพื่อให้ครอบคลุมในมิติด้านกฎหมาย คือ คดีอาญาฐานฉ้อโกง และคดีทางปกครองฐานความผิดเกี่ยวกับสัญญา ซึ่งการดำเนินคดีของแต่ศาลมีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ ตั้งแต่ปี 2560-2565

คดีอาญา ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา มีคำพิพากษาเป็นที่สุดแล้ว เมื่อ 7 ก.พ.2565 ให้จำเลยร่วมกันคืนเงินให้ ทบ.เป็นจำนวนกว่า 682 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี คดีอาญาเป็นอันสิ้นสุดลงและขณะนี้อยู่ในระหว่างการบังคับคดีให้ชดใช้เงินคืนกับกองทัพบก

ในระหว่างการดำเนินคดีอาญา กองทัพบกได้ยื่นฟ้องในคดีทางปกครองควบคู่กัน โดยในคดีทางปกครองซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 กองทัพบกได้ดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ให้ตรวจ จีที 200 ทุกเครื่อง เพื่อยืนยันว่าไม่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นสาระสำคัญประกอบการพิจารณาคดีทางปกครอง

ในการนี้เพื่อให้ได้พยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในทางคดี กองทัพบกจึงได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 เพื่อตรวจสอบเครื่อง จีที 200 จำนวน 757 เครื่อง โดยส่งตรวจที่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สวทช. โดยเป็นการตั้งงบประมาณล่วงหน้าในขณะนั้น ก่อนที่คดีทางปกครองจะเป็นอันถึงที่สุดในปีต่อมา คือ มี.ค.2565

กรณีที่ กองทัพบกมอบให้ สวทช.เป็นผู้ดำเนินการตรวจทดสอบ จีที 200 เนื่องจาก สวทช.เป็นหน่วยงานกลาง มีมาตรฐานตามหลักการ อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้โดยตรง ผลการตรวจรับรองจะสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินคดีของทางราชการที่ ทบ.ดำเนินการอยู่ในขณะนั้น

จากการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ทำไมกองทัพบกต้องตั้งงบประมาณปี 2566 เพื่อใช้ในการตรวจสอบ จีที 200 ทั้งที่ศาลมีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวแล้วนั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลปีงบประมาณ 2564 มาเชื่อมโยงกับคำพิพากษาของคดีที่เกิดขึ้นในปี 2565 เป็นการเปรียบเทียบผิดห้วงเวลา

ชี้แจงตั้งงบฯ ตรวจ 7.57 ล้าน ก่อนศาลพิพากษา

ทั้งนี้ ทบ.ไม่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ในเรื่องดังกล่าว สำหรับการตั้งงบประมาณเพื่อการตรวจสอบ จีที 200 นั้น หากคดีถึงที่สุดแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ โดยตามระเบียบราชการหากงบประมาณไม่ถูกใช้ ก็จะถูกส่งคืนตามกระบวนการงบประมาณต่อไป

ส่วนข้อสงสัยที่ว่า ทำไมไม่นำคำพิพากษาในคดีอาญามาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีทางปกครอง เพื่อจะได้ไม่ต้องส่ง จีที 200 ไปตรวจสอบนั้น ในขณะที่ตั้งงบประมาณ เพื่อขอตรวจ จีที 200 ในปี 2564 นั้น คดีอาญายังไม่ถึงที่สุด ไม่อาจรู้ผลทางคดีได้ แต่การตรวจจีที 200 เป็นสิ่งสำคัญต่อคดีทางปกครองในขณะนั้น

กองทัพบกชี้แจงว่า การตั้งงบประมาณในการตรวจสอบจีที 200 จำนวน 7.57 ล้านบาท เป็นการตั้งงบประมาณก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา และเป็นไปตามกระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานประกอบคดี ภายใต้ข้อแนะนำจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์ และเมื่อคดีเป็นที่ยุติแล้ว ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อมุ่งให้ทางราชการได้รับค่าเสียหายชดเชย เพื่อรักษาประโยชน์ของกองทัพและประเทศ

ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินการตามกฎหมายต่อบริษัทคู่สัญญาแล้ว สำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาจีที 200 ก็ได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัยและทางกฎหมายเช่นกัน

 

อ่านข่าวอื่น

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมช่วย "ชัชชาติ" แก้ทุจริต

"รมว.ดีอีเอส" ย้ำสื่อนำเสนอข่าวได้ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย PDPA

"อนุพงษ์" เปิดทาง "ชัชชาติ" ตัดสินใจปมสัมปทานบีทีเอส

 

กลับขึ้นด้านบน