"ทุเรียน" ยังขายดีในตลาดจีน คาด 5 ปีราคาแตะ 400/กก.

"ทุเรียน" ยังขายดีในตลาดจีน คาด 5 ปีราคาแตะ 400/กก.

"ทุเรียน" ยังขายดีในตลาดจีน คาด 5 ปีราคาแตะ 400/กก.

รูปข่าว : "ทุเรียน" ยังขายดีในตลาดจีน คาด 5 ปีราคาแตะ 400/กก.

ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจ มีรายได้แซงหน้าพืชเศรษฐกิจตัวอื่น ๆ ไปแล้ว ด้วยความต้องการจากตลาดจีนที่เพิ่มขึ้น นักวิชาการประเมินว่าอีก 5 ปีข้างหน้า ราคาทุเรียนอาจพุ่งไปแตะที่กิโลกรัมละ 400 บาท

วันนี้ (12 มิ.ย.2565) รศ.อัทธ์ พิศาลวานิช ผอ.ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย กล่าวว่า ทุเรียนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับหนึ่ง ปี 2564 มูลค่าการส่งออกทุเรียนสูงกว่า 187,000 ล้านบาท ขณะที่ข้าวส่งออกได้ 100,000 ล้านบาท ยางพาราส่งออกได้เป็นอัน 3 ที่ 90,000 ล้านบาท

 

และจากการจัดทำดัชนีความเสี่ยงทุเรียนไทย “ปังหรือพัง” ในอีก 5 ปีข้างหน้า พบว่าทุเรียนไทย ยังมีทั้งโอกาสส่งออกได้ มีการคาดการณ์ราคาทุเรียนหมอนทอง ในช่วงปี 2565-2569 มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น โดยราคา ณ ตลาดเจียงหนาน กรณีจีนนำเข้ามากกว่าร้อยละ 15 ราคาปี 2569 จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 417 บาท แต่หากจีนนำเข้าน้อยกว่าร้อยละ 10 ราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 312 บาท ส่วนราคาหน้าสวนที่เกษตรกรขายได้ จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 149 บาท จากปี 2565 ที่อยู่ที่กิโลกรัมละ 121 บาท

ภาคอีสานปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น 6 เท่า

ราคาทุเรียนที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกแทนพืชอื่น โดยช่วง 10 ปีที่ผ่านตั้งแต่ปี 2554-2565 พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น 6 เท่า มากกว่าทุกภาคในประเทศ รองลงมาเป็นภาคตะวันตกและภาคเหนือ ส่วนภาคตะวันออกพบว่าร้อยละ 80 มีการโค่นยางปลูกทุเรียนมากขึ้น โดยประเมินว่า 5 ปี ข้างหน้า ผลผลิตเพิ่มขึ้น 5 เท่าจากช่วงปี 2554-2564

 

โดยสถานการณ์การส่งออก ไทยยังคงเป็นเบอร์ 1 ของโลก แต่สัดส่วนการส่งออกในอีก 5 ปีข้างหน้าจะลดลง จากปัจจุบันส่งออกร้อยละ 85 จะเหลือร้อยละ 76 เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้าน มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นทั้งเวียดนามและมาเลเซีย

แม้ทุเรียนไทยยังมีโอกาสส่งออกได้ แต่ก็มีความเสี่ยงหลายปัจจัย ทั้งเรื่องคุณภาพทุเรียน ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น การสวมสิทธิ์ทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน การขาดแคลนแรงงาน ตลาดถูกควบคุมโดยล้ง ช่องทางการส่งออกที่มีปัญหา

ส่งออกเพิ่ม-เจอปัญหาค่าขนส่ง

นายสัญชัย ปุระณะชัยคีรี นายกสมาคมการค้าและการส่งออกผลไม้ไทย ระบุว่า อุปสรรคของการส่งออกทุเรียนปีนี้ คือค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ขณะนี้ค่าขนส่งทางเรือจากตู้ละ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 9,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับขึ้น 3 เท่า ส่วนค่าขนส่งทางรถเพิ่มจาก 80,000 บาท เป็น 250,000 บาทต่อตู้

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานการส่งออกทุเรียนจากภาคตะวันออกของไทยไปจีน ระหว่าง 1 ก.พ. - 5 มิ.ย. มีปริมาณ 433,809 ตัน เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 มีปริมาณ 425,000 ตัน ซึ่งในปัจจุบัน จ.จันทบุรี มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนแล้วร้อยละ 91 ส่งออกแล้วร้อยละ 87

 

 

กลับขึ้นด้านบน